17.05.2024 Reede

Töötuskindlustussüsteemi muutmine ei tohi suurendada kulusid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostanud eelnõu, millega luuakse töötuskindlustussüsteemi lisaks töötuskindlustushüvitisele uus hüvitise liik – baasmääras töötuskindlustushüvitis ning senine töötutoetus kaob.

Kaubanudus-tööstuskoja hinnangul peab uus süsteem motiveerima inimesi tööle minema.
Kaubanudus-tööstuskoja hinnangul peab uus süsteem motiveerima inimesi tööle minema. Foto: pixabay

Muudatuse tulemusel makstakse töö kaotuse korral kas tänast sissetulekupõhist töötuskindlustushüvitist või baasmääras töötuskindlustushüvitist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul ei tohi muudatuste tulemusel suureneda töötuskindlustusmakse määr ning uus süsteem peab motiveerima inimesi taas tööle naasma.

Töötuskindlustusmakse määr ei tohi muudatuste tulemusel muutuda

Plaanitavate muudatuste tulemusel on edaspidi töötuskindlustushüvitise liigid sissetulekupõhine ja baasmääras töötuskindlustushüvitis. Süsteemi muutmine ning baasmääras töötuskindlustushüvitise kehtestamine toob kaasa järgnevatel aastatel töötukassale väga suure kulude kasvu.

Töötukassat rahastatakse töötuskindlustusmaksetest ning ilma lisarahastuseta riigi poolt tuleks ilmselt töötuskindlustusmakse määra tõsta.  Seega on olemas reaalne oht järgmiseks maksutõusuks ettevõtetele, kes tänases majandusolukorras on niigi väga suure surve all. Kaubanduskoda on seisukohal, et muudatuste tulemusel ei tohi suureneda töötuskindlustusmakse määr ja töötuskindlustussüsteem tuleks üle vaadata selliselt, et kulud ei suureneks ning et ettevõtted oleksid võimalikult kaitstud lisakulude eest.

Uus süsteem peab toetama tööle naasmist

Koda tõi ministeeriumile esitatud tagasisides välja, et plaanitav baasmääras töötuskindlustushüvitise süsteem peab motiveerima töötamist, mitte töötuna arvel olekut ja hüvitise saamist. Näiteks võivad tööampsud tuua inimestele päris mõistliku sissetuleku kombineerituna töötukindlustushüvitisega ning sellest tulenevalt ei pruugi inimesed olla motiveeritud ka tööle naasma. 

Koja hinnangul on oluline vähendada riski, et inimesed ei ole motiveeritud taas tööle minema ning baasmääras töötuskindlustushüvitise süsteem peab motiveerima just töötamist.

Eelnõu kohaselt jõustuvad plaanitavad muudatused 2025. aasta 1. juulil.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255