22.09.2022 Neljapäev

Töötushüvitise saamise kestus hakkab sõltuma tööturu olukorrast

Riigikogus läbis eile esimese lugemise paindlike töötuskindlustushüvitiste eelnõu, millega seotakse hüvitise maksmise kestus tööturu olukorraga.

Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.
Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023. Foto: pixabay

Eelnõu kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab. Kui tööd on lihtsam leida ja töötute arv madal, makstakse hüvitist nii kaua, kui taotlemise hetkel on määratud nö baasperioodiks. 

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel määratakse hüvitise maksmise baasperiood vastavalt inimese töötuskindlustusstaaži pikkusele. Töötukassa arvutab registreeritud töötute arvu välja iga kuu alguses. Enne hüvitise maksmise perioodi lõppemist võrdleb Töötukassa registreeritud töötute arvu tulemust varasema perioodi keskmise töötute arvuga.  Võrdluse tulemusena selgub, kas töötuskindlustushüvitise maksmise periood pikeneb või mitte. Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea. 

Praegu sõltub töötuskindlustushüvitise maksmise periood üksnes inimese töötuskindlustusstaažist, mistõttu ei pruugi see olla vastavuses samal ajal majanduses toimuvate muutustega. 

Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.