04.08.2022 Neljapäev

Töölepingu seaduse muudatused 1. augustist. Töötingimustest teavitamine

Seadusemuudatused jõustusid 1. augustil 2022.

Alates 1. augustist tuleb töötingimuste andmete muudatused esitada hiljemalt muudatuste jõustumise päeval.
Alates 1. augustist tuleb töötingimuste andmete muudatused esitada hiljemalt muudatuste jõustumise päeval. Foto: pixabay

Tööleping loetakse sõlmituks, kui töötaja ja tööandja on saavutanud kokkuleppe kõigis olulistes tingimustes. Olulised tingimused määravad töötaja ja tööandja vastastikusel kokkuleppel arvestades konkreetset töösuhet.

Üldreeglina on töölepingus kokku lepitavateks olulisteks tingimusteks töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded, töö tegemise koht jms (vt töölepingu seaduse § 5). Seadus näeb ette tingimused, millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist kirjalikult teavitama.

Alates 1. augustist tuleb esitada töötajale tema töötingimuste kohta rohkem infot kui seni. Kui töötaja asub tööandja juurde tööle pärast muudatuste...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.