Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

09.12.2019 Esmaspäev

Riigikogu võttis vastu arst-residentide tööjõukulu hüvitamist puudutava seaduse

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega alates 2020. aastast luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Haigekassa eelarvest.

Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus (98 SE) näeb ette residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja residentuuri baasasutuse korralduskulude rahastamise riigieelarvest.

Muudatused puudutavad eeskätt Haigekassat, mis hakkab Sotsiaalministeeriumi asemel hüvitama Tartu Ülikoolile arst-residentide tööjõukulu. 2020. aastal on selleks kavandatud 18 miljonit eurot. Samuti puudutab seadus Tartu Ülikooli, kellele lisandub Sotsiaalministeeriumi kõrval täiendav residentuuritellimust rahastav lepingupartner – Haigekassa.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes