Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kinnitas kaks uut Ida-Virumaale suunatud toetusmeedet – väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute ja ettevõtja teadmusmahukuse kasvatamise toetuse tingimused, millega suunatakse kokku 40 miljonit eurot õiglase ülemineku fondist Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamisse, ettevõtjate konkurentsivõime kasvatamisse ja töökohtade loomisesse.

Jätkame hiljuti alustatud artikliga, mis käsitleb seda, mida kindlasti teada investeeringute raamatupidamisest juhul kui investeerid oma ettevõtte kaudu.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Siit leiad 7 asja, mida kindlasti teada investeeringute raamatupidamisest, juhul kui investeerid oma ettevõtte kaudu.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

SEB analüüs näitab, et kõrge inflatsioon ja ebakindel olukord majanduses on avaldanud mõju eraisikute investeerimisotsustele.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA) juhib tähelepanu, et investeerimisteenuseid osutaval investeerimisühingul (sh investeerimisühinguna tegutseval pangal ja fondivalitsejal) on kohustus tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning oma klientide parimaid huve arvestades.