01.02.2024 Neljapäev

Hädaolukorra seaduse eelnõu sisaldab jätkuvalt mitut probleemset kohta

Riigikantselei on koostanud täiendatud hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu versiooni, mille tulemusel laieneb elutähtsa teenuse osutajate ring, tekib üleriigiline sektoripõhine riskipilt ja elutähtsa teenuse osutajal tekib kohustus viia läbi elutähtsa teenuse osutaja töötajate taustakontrolli.

Koda näeb eelnõus jätkuvalt mitmeid probleemkohti.
Koda näeb eelnõus jätkuvalt mitmeid probleemkohti. Foto: pixabay

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda näeb eelnõus jätkuvalt mitmeid probleemkohti.  

Taustakontrolli kohustus

 Eelnõu kohaselt on elutähtsa teenuse osutajal teatud ametikohtade puhul kohustus töötajate suhtes teostada taustakontroll.

Koda tõi riigikantseleile edastatud arvamuses välja, et taustakontrolli läbiviijal ei peaks olema alati elutähtsa teenuse osutaja. Näiteks ei ole mõistlik, et elutähtsa teenuse osutaja peab teostama taustakontrolli oma lepingupartneri töötaja kohta, kui taustakontrolli nõudvat tööd teostab elutähtsa teenuse osutaja lepingupartner. Koja hinnangul ei ole nii halduskoormuse kui andmetöötluse vaates õige panna taustakontrolli teostamise ja päringute tegemise, analüüsimise, säilitamise ja töösuhte reguleerimise meetmete rakendamise eest vastutust elutähtsa teenuse osutajale. Koda leidis, et eelnõu peab ette nägema võimaluse elutähtsa teenuse osutajaga lepingulises suhtes oleval lepingupartneril teostada taustakontrolli oma töötajate suhtes ise. 

Infoturbestandardi nõue  

Plaanitavate muudatuste kohaselt laieneb elutähtsa teenuse osutajate ring ning tulenevalt küberturvalisuse seadusest peavad elutähtsa teenuse osutajad küberturvalisuse jaoks rakendama Eesti Infoturbestandardit (E-ITS). Koda tunneb muret, et E-ITS nõuded võivad osutuda ebaproportsionaalseks nendele ettevõtetele, kes eelnõu kohaselt saavad ETO-ks.

Koda on seisukohal, et protsesside ringitegemine ja ülalhoidmine vastavalt E-ITS nõuetele võib uutele ETO ettevõtetele kaasa tuua väga suure lisakulu aastas ning see on ettevõtete jaoks ebaproportsionaalne koorem. Koda on seisukohal, et uutele elutähtsa teenuse osutajatele tulenev E-ITS nõue on midagi, mida ettevõtted reaalsuses ei pruugi suuta täita. 

Muudatused jõustuvad 18. oktoobril 2024. aastal. Hädaolukorra seaduse eelnõu ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255