22.03.2024 Reede

Ettevõtluskontoga teenitud tulu maksustamine muutub lihtsamaks

Rahandusministeerium on koostanud eelnõu, millega muudetakse ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu maksustamist ja kaotatakse ettevõtlustulu kõrgem maksumäär.

Eelnõu kohaselt jõustuvad plaanitavad muudatused 1. jaanuaril 2025.
Eelnõu kohaselt jõustuvad plaanitavad muudatused 1. jaanuaril 2025. Foto: freepik

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab eelnõuga kavandatavaid muudatusi, kuna need muudavad ettevõtluskonto kasutamise inimeste jaoks lihtsamaks ja tulusamaks.

Kõrgem tulumaksumäär kaob

Praegu on ettevõtlustulu maksumäär 20%, kui kalendriaastas on teenitud kuni 25 000 eurot ning tulult, mis ületab 25 000 eurot ning jääb kuni 40 000 euroni, on maksumäär 40%. Eelnõu kohaselt kaotatakse hetkel kehtiv kõrgem maksumäär ning muudatuse elluviimisel kohalduks 20 portsendiline maksumäär ka nende tulude osas, mis ületavad 25 000 eurot, kuid jäävad alla 40 000 euro aastas.

Kaubanduskoda toetab kõrgema maksumäära kaotamist, kuna see muudab ettevõtluskonto kasutamise inimeste jaoks lihtsamaks ja tulusamaks ning motiveerib ettevõtluskontot kasutama senisest suuremas ulatuses. Lisaks toetab kõrgema maksumäära kaotamist ka asjaolu, et viimasel ajal on olnud väga kõrge inflatsioon ja kiire palgakasv.

Ettevõtlustulu maksumaksja andmed on edaspidi avalikud

Hetkel puudub ettevõtluskonto kasutajalt teenust ostes tellijal võimalus kontrollida, kas esitatud arvelduskonto numbri puhul on tegemist ettevõtluskontoga, sest ettevõtluskonto andmed ei ole avalikud. See omakorda sisaldab väljamakse tegija jaoks teatavat maksuriski. Kui konto, kuhu ülekanne tehti, pole siiski ettevõtluskonto, tuleks väljamakse tegijal kanda tasu saaja töötamise registrisse, esitada makstud teenustasu kohta deklaratsioon ja tasuda sellelt tööjõumaksud.

Kavandatavate muudatuste kohaselt on edaspidi avalikud ettevõtlustulu maksumaksja andmed ehk isiku nimi, isikukood ning ettevõtluskonto number. Koja hinnangul on plaanitav muudatust vajalik, kuna ilma ettevõtluskonto numbrita ei ole võimalik kontrollida, kas teenust osutavale füüsilisele isikule kantud raha läks ettevõtluskontole või muule kontole ning seega ei ole teada, kas väljamakse tegijal on oma maksukohutust õigesti täitnud või mitte.

Muudetakse juriidilisele isikule teenuse osutamisel tekkivat maksukohustust

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse jõustumisel jõustusid ka tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt peab äriühing maksma tulumaksu, kui ettevõtluskonto kasutaja osutab äriühingule teenust. Seega ettevõtluskonto kasutaja peab teenuse osutamise eest saadavalt tulult maksma ettevõtlustulu maksu ning äriühing peab samalt summalt tasuma tulumaksu määraga 20/80.

Plaanitavate muudatuste tulemusel senine täiendav tulumaksukohustus asendatakse sotsiaalmaksukohustusega. Edaspidi peab äriühing tasuma 50%-lt teenustasu summalt sotsiaalmaksu. Muudatusega väheneb nii äriühingu maksukoormus kui ka suurenevad ettevõtluskonto kasutaja sotsiaalsed tagatised.

Eelnõu kohaselt jõustuvad plaanitavad muudatused 1. jaanuaril 2025. Ettevõtluskontoga seotud muudatuste ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255