15.02.2024 Neljapäev

Erakopeerimise tasu süsteem vajab uuendamist

Justiitsministeerium plaanib teha mitmeid muudatusi autoriõiguse seaduses, näiteks muuta erakopeerimise tasu õiglase jaotamise reegleid.

Kaubandus-tööstuskoda palus justiitsministeeriumil läbi viia inimeste tarbimisharjumuste uuring, et saada teada, milliseid salvestusseadmeid ja -kandjaid ning kui tihti inimesed kasutavad koopiate tegemiseks.
Kaubandus-tööstuskoda palus justiitsministeeriumil läbi viia inimeste tarbimisharjumuste uuring, et saada teada, milliseid salvestusseadmeid ja -kandjaid ning kui tihti inimesed kasutavad koopiate tegemiseks. Foto: pixabay

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul vajab erakopeerimise tasu süsteem laiemat muutmist. 

Erakopeerimise tasu peavad üldreeglina maksma teatud salvestusseadmete ja -kandjate, näiteks arvutite, nutitelefonide, USB-mälupulkade, väliste kõvaketaste maaletoojad selle eest, et inimestel on lubatud tasuta muusikat, filme ja sarju kopeerida isiklikuks kasutuseks ilma muusika- ja filmiteoste õiguste omajate nõusolekuta. Kogutav tasu läheb muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele ning selle peamine eesmärk on maksta neile selle eest õiglast hüvitist. 

Justiitsministeerium tuli selle aasta alguses välja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusega, milles sisaldub mitmeid ideid seoses erakopeerimise tasuga. Plaanitavad muudatused on seotud sellega, kuidas jaotada autorite ja teiste õiguste omajate vahel õiglasemalt erakopeerimise tasu. 

Koja hinnangul vajab erakopeerimise tasu süsteem laiemat muutmist, sest täna kehtiv regulatsioon on aegunud. Vajadus muudatuste tegemiseks tuleneb sellest, et viimaste aastate jooksul on oluliselt muutunud inimeste tarbimisharjumused ning levinud on uued tehnoloogilised lahendused. Näiteks on märgatavalt suurenenud tasuliste voogedastusteenuste kasutamine, mille puhul ei tule õiguste omajatele maksta erakopeerimise tasu.

 Seega tänase erakopeerimise tasu regulatsiooni kitsaskohaks on see, et tasu tuleb maksta salvestusseadmetelt ja -kandjatelt, mida paljud inimesed ei kasuta üldse koopiate tegemiseks. Samuti tuleb tasu maksta juhul, kui salvestusseadet või -kandjat kasutatakse piraatluse, voogedastuse või muul viisil koopia tegemiseks, kuigi see ei peaks nii olema. Lisaks on probleemiks see, et erakopeerimise tasu peavad maksma juriidilised isikud, kel on võimalik küll tasu tagasi saada, aga sellega kaasneb ebaproportsionaalselt suur halduskoormus. 

Eeltoodud põhjustel palus koda justiitsministeeriumil läbi viia inimeste tarbimisharjumuste uuring, et saada teada, milliseid salvestusseadmeid ja -kandjaid ning kui tihti inimesed kasutavad koopiate tegemiseks. Seejärel tuleks erakopeerimise tasu regulatsioon viia vastavusse uuringu tulemustega. 

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255