Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Majandus ja äri

Otseste tööülesannete täitmise käigus tekivad töötajal autoriõigused loodud teostele. Töösuhetes tekkivaid autoriõigusi reguleerib autoriõiguse seadus, kehtestades tööandja suhtes soodsaid norme, kuid üksnes seaduse regulatsioonile tööandjal loota ei tasu.

Ajujahi raames toimus 16.01.2019 seminar intellektuaalsest omandist alustavale ettevõttele.

Justiitsministeeriumi soov ja õiguskantsleri ettepanek ajakohastada tühja kasseti tasu kogumise põhimõtteid on küll tervitatav, ent ei lahenda praeguse süsteemi puudusi, ütles kassetitasu vaidluses autorikaitsjaid esindav advokaat Priit Lätt.

Justiitsminister Andres Anvelt rõhutas ajakirjanike liidu autoriõigust puudutaval seminaril eestikeelse loome ainulaadsust ja avaldas lootust, et autoriõigust puudutavas seadusloomes leitakse kompromissid, mis aitavad välja töötada kõigi osapoolte huve arvestava eelnõu.

Neljapäev, 30 Oktoober 2014 11:46

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/129102014002

Jõustumise kp: 30.10.2014
Avaldamismärge: RT I, 29.10.2014, 2

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes