10.10.2022 Esmaspäev

Ellex: Euroopa Liit hakkab reguleerima krüptovara teenusepakkujaid

Tõenäoliselt peatselt heaks kiidetav Euroopa Liidu krüptovaraturgude määrus toob advokaadibüroo Ellex Raidla sõnul senisega võrreldes kaasa täiendavad regulatiivsed nõuded nii krüptovara pakkumisele kui krüptovarateenuse osutajatele.

 5. oktoobril avaldati määruse ettepaneku lõplik tekst, mis peab nüüd läbima vastuvõtmise protsessi.
5. oktoobril avaldati määruse ettepaneku lõplik tekst, mis peab nüüd läbima vastuvõtmise protsessi. Foto: pixabay

Ellex Raidla advokaat Anneli Krunksi sõnul on tegemist esimese niivõrd laiapõhjalise üle-Euroopalise regulatsiooniga krüptovarade valdkonnas. "Seni on Euroopa tasemel reguleeritud üksnes teatud liiki krüptovarasid, näiteks virtuaalvääringuid ning ka neid vähesel määral. Konkreetselt krüptovarasid ei ole Euroopa tasemel aga siiani reguleeritud," märkis Krunks.

Krüptovarade valdkond areneb advokaadi sõnul meeletu kiirusega ning uus regulatsioon hakkab nüüd reaalsele elule lihtsalt järele jõudma.

Mõned liikmesriigid on kehtestanud nõudeid siseriiklikult, kuid reguleerituse tase ning regulatsioonide sisu varieerub liikmesriigiti oluliselt. Kuivõrd määruse tulemusel hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikides kehtima ühtsed nõuded, võimaldab see näiteks korraldada krüptovara pakkumisi samadel põhimõtetel ja lihtsamini kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Samuti ei pea krüptovarateenuse osutajad edaspidi hindama iga liikmesriigi regulatsiooni ning taotlema igas liikmesriigis eraldi asjakohast luba või registreeringut. 

Advokaadibüroo toob olulisemate määrusega kaasnevate muudatustena välja reguleeritud krüptovarade hulga laienemise ja krüptovara pakkumisele ning krüptovarateenuse osutajatele nõuete seadmise. Samuti laienevad nõuded konkreetsetele krüptovara liikidele ning täienevad nõuded krüptovaradega seotud keskkonna ja kliimamõjude vähendamiseks.

Tegemist on otsekohalduva regulatsiooniga, mis tähendab, et määrus kohaldub kõigis liikmesriikides ühetaoliselt. 5. oktoobril avaldati määruse ettepaneku lõplik tekst, mis peab nüüd läbima vastuvõtmise protsessi. 

Krunksi sõnul võetakse määrus tõenäoliselt vastu lähinädalatel, mis olulisi muudatusi lõplikus ettepaneku teksti enam tooma ei peaks. Määrus ise hakkab kohalduma suures osas alates 2024. aastast. 

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255