Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

10.03.2017 Reede

RMK maksab tänavu 30 miljonit eurot dividende

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas 2016. aasta auditeeritud majandustulemused, mille kohaselt ulatus käive 178 miljoni ning ärikasum 50,6 miljoni euroni; nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 30 miljonit eurot, aasta varem maksis RMK dividendi 19,6 miljonit.

Puitu müüs RMK mullu 4 miljonit kuupmeetrit. See on juulikuus Lõuna-Eesti metsi tabanud äikesetormi tagajärgede likvideerimise ja kaitseväe harjutusväljade raadamise tõttu 10 protsenti rohkem, kui aasta varem ning 2016. aastaks eelarvega planeeritud. Puidu hinnad püsisid 2016. aastal stabiilsena, ent suurema müügimahu tõttu kasvas RMK käive võrreldes 2015. aastaga 8 ja kasum 40 protsenti. Müüdud puidu sortiment jagunes: palk 46, paberipuit 34, küttepuit 15 ning hakkpuit ja raidmed 5 protsenti, teatas RMK.

Ka metsakasvatustööde mahud 2016. aastal kasvasid. Metsa istutati 20,2 miljonit puud ehk 900 000 puud rohkem kui 2015. aastal. Metsauuendust hooldati 24 000 hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti valgustusraiet 19 300 hektaril ning keskealistes metsades harvendusraiet 9000 hektaril. Uuendusraiet tehti 10 500 hektaril, see on 1 protsendil riigimetsamaast.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes