TRK 1140x140 ee gif
19.02.2016 Reede

Pankade arveldustest riigipühal

Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev on tavapärasest kolm tundi lühem
Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev on tavapärasest kolm tundi lühem PM

Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 24. veebruaril muutuvad pangaarvelduste tegemise ajad.

Järgnevalt on ära toodud nelja panga maksete liikumise kord riigipühal ja sellele eelneval päeval.

Swedbank

Riigisisesed arveldused

23. veebruaril alates kella 16 kontoris ja kella 16.30 elektroonilistes pangakanalites ning 24. veebruaril panka jõudnud siseriiklikud maksed edastatakse saaja panka järgmisel pangapäeval ehk 25. veebruaril.
Pangasisesed maksed liiguvad tavapäraselt.

Välisarveldused

23. veebruaril tehtud:

  • ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval,
  • kiirmaksed ja Euroopa maksed 25. veebruaril,
  • tavamaksed 26. veebruaril.

24. veebruaril välismaksed ei liigu ja edastatakse vastavalt makse tüübile saaja või korrespondentpanka 25. või 26. veebruaril.

24. veebruaril panka laekunud nii siseriiklikud kui ka välislaekumised kantakse klientide kontodele 25. veebruaril.

SEB

Pangasisesed arveldused

Kõik SEB pangasisesed maksed jõuavad ka pühade ajal saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul.

Euroopa maksed

23. ja 24.veebruaril toimuvad Euroopa maksed tavapärasel viisil.

Välismaksed

23. veebruaril tehtud välismaksed edastatakse saaja panka ja/või korrespondentpanka järgmiselt:

  •  tavamakse (v.a Euroopa makse)  26.veebruaril;
  •  kiirmakse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse 25. veebruaril; pärast kella 11, edastatakse 26. veebruaril;
  •  ekspressmakse ja SEB grupi sisese makse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse samal päeval; pärast kella 11, edastatakse 25. veebruaril.

Makseid tühistada Eesti puhkepäevadel ei saa ning 24. veebruaril välisarveldusi ei toimu.

Arveldused Eesti ja rahvusvaheliste väärtpaberitega

24. veebruaril arveldusi väärtpaberitega (aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud, sh pensionifondid) ei toimu.

Nordea

Pangasisesed maksed

Kõik Nordea Eesti-sisesed maksed jõuavad 24. veebruaril saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul. 24. veebruaril teostatud tehingud kajastatakse konto väljavõttel järgmise pangapäeva kuupäevaga (25. veebruar).

Euromaksed

24. veebruaril panka laekunud maksekorraldused edastatakse 25. veebruaril; samuti edastatakse Eesti-sisesed kiirmaksed saaja panka 25. veebruaril.

Välismaksed

Välismakseid 24. veebruaril ei töödelda. Välismakse väärtuspäev nihkub ühe päeva võrra edasi.

Danske Bank

Riigisisesed maksed

Võetakse täitmiseks ja edastatakse saaja panka samal päeval, kui maksekorraldus on saabunud panka 23. veebruaril enne kella 16.30, kiirmakse enne kella 17.

24. veebruaril pankadevahelisi siseriiklikke arveldusi ei toimu. Maksed edastatakse saaja panka 25. veebruaril.

Välismaksed

Välismaksed võetakse täitmiseks samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on saabunud panka: 23. veebruaril enne kella 14, kiir-, ülikiir- ja EU-maksekorraldus enne kella 12 ning grupisisene makse enne kella 16.

Sõltuvalt välismakse tüübist määratakse maksele väärtuspäev alljärgnevalt:  ülikiirmaksekorraldus ja grupisisene makse – 23. veebruaril,

  •  kiirmaksekorraldus ja EU-makse – 25. veebruaril,
  •  tavaline makse – 26. veebruaril.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes