gif Company 930x140 ee

 

07.08.2019 Kolmapäev

Baltimaalased loobuksid ettevõtluse nimel meelelahutusest

SEB Panga uuringu kohaselt on Balti riikide elanikud oma ettevõtte kaheaastase käivitamisperioodi ajaks valmis loobuma eelkõige kulutustest meelelahutusele ning mugavus- ja luksuskaupadele.

Lätis ja Leedus on ettevõtlusega alustajatest valmis töötama 9–10 tundi päevas 21–22 protsenti vastajatest ning Eestis 15 protsenti. Ligikaudu pooled arvavad, et ettevõtjal tuleb päevas töötada 7–12 tundi, kuid igas riigis on ligikaudu kolmandik neid, kelle arvates piisab ühest kuni kuuest tunnist, teatas SEB.

Lätlased ja eestlased loobuksid kulude piiramiseks eelkõige meelelahutusest ning leedulased mugavus- ja luksuskaupadest. Lätlased on vähem altid loobuma terviseteenustest kui leedulased ja eestlased. Eestlased ja lätlased on kõige vähem nõus loobuma pere ja lähedastega koos veedetud ajast, leedulased aga unetundidest.

"Alustavad ettevõtjad on valmis tegema järeleandmisi oma elustiilis ja -standardis ning pühendama ettevõttele rohkem aega. Uuringu põhjal on kõige pikemaid tööpäevi valmis tegema leedulased ning eestlaste ja lätlaste seas on suhteliselt rohkem neid, kes loodavad hakkama saada vähem kui kaheksa tunniga ööpäevas," ütles SEB juhatuse liige Ainar Leppänen. 

"Eestlaste puhul torkas silma, et oleme rohkem valmis tervise arvelt kokku hoidma, kui ettevõtlus seda nõuab, samas tähtsustame me pere ja lähedastega veedetavat aega ja neid  ettevõtlusega tegelemisel tahaplaanile jätta ei sooviks," lisas Leppänen.

Rohkem kui pooled uuringus osalenud arvasid, et ka kõrghariduseta on võimalik luua edukas ettevõte. Kõigis riikides peeti kõige olulisemaks elukestvat õpet ja arengut, mida väärtustatakse enim ehk 62 protsenti Eestis ning veidi vähem ehk 56 protsenti Lätis ja 50 protsenti Leedus. Kõrghariduse olemasolu pidasid vajalikuks eeskätt lätlased ning kõige vähem eestlased. 

Uuringus osales Balti riikides kokku üle 3000 vastaja, kellest ühel või teisel moel tegeleb ettevõtlusega üle 700 ning üle 1100 mõtleb sellega alustada.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes