860x100 kriisi paasterongad
02.01.2015 Reede

Puudega inimeste sissetulek on keskmisest neljandiku võrra väiksem

Puudega inimeste sissetulek on keskmisest neljandiku võrra väiksem
Puudega inimeste sissetulek on keskmisest neljandiku võrra väiksem Foto: Reuters

Statistikaameti väljaande „Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine” järgi oli 2012. aastal puudega inimeste sissetulek keskmisest üle neljandiku võrra väiksem, mis seab nad vaesuse riskirühma.

Statistikaameti andmeil oli kogurahvastiku netosissetulek leibkonnaliikme kohta 2012. aastal 457 eurot kuus ning puudega inimeste sissetulek sellest keskmiselt 83 eurot väiksem.

Tegevuspiiranguga inimeste kättesaadav kuusissetulek leibkonnaliikme kohta oli 2012. aastal keskmiselt 393 eurot ehk 86% Eesti keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust, töövõimekaoga inimeste sissetulek 374 eurot ehk 82% Eesti keskmisest ja puudega inimeste sissetulek 353 eurot ehk 77% keskmisest.

Töötamine suurendab puudega inimeste sissetulekut olulisel määral ja seeläbi ka nende majanduslikku toimetulekut. Näiteks töötavate töövõimekaoga inimeste kuunetosissetulek leibkonnaliikme kohta oli 2012. aastal 493 eurot, samal ajal kui mittetöötavate töövõimekaoga inimeste oma vaid 295 eurot.

Puudega inimesed on üks vaesuse riskirühmi ja nad peavad toime tulema oluliselt väiksema sissetulekuga kui ülejäänud. Puudega inimeste sissetulekuallikad on töötasu asemel pigem toetused ja pensionid, seega oleneb nende elukvaliteet väga palju riigi abist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes