TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Uue valitsuse üheks prioriteediks on toetada puuetega noori nende teel üldhariduskoolist kutseõppesse ja sealt edasi tööle. „Eesti on sisenenud olukorda, kus tööturule tuleb vähem inimesi kui sealt lahkub.

Neljapäev, 19 Veebruar 2015 13:04

Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

Statistikaameti andmetel oli 2014. aasta 1. jaanuari seisuga kogurahvastikus puudega inimesi 10,7%. Puudega inimeste arv on viimasel kümnendil kasvanud, samas mõningate toetuste ja teenuste saajate ring on üsnagi kitsas.

Võrdõigusvoliniku maakondades toimunud nõustamised tõid välja, et kõige rohkem vajavad tasuta juriidilist nõu puuetega ja eakad inimesed.

Statistikaameti väljaande „Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine” järgi oli 2012. aastal puudega inimeste sissetulek keskmisest üle neljandiku võrra väiksem, mis seab nad vaesuse riskirühma.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes