22.02.2019 Reede

EAS-i välistippspetsialisti värbamise toetus tõuseb 3000 euroni

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi - EAS) poolt rakendatav välisvärbamise toetus tõuseb seniselt 2000 eurolt 3000 euroni ning lisaks IKT-spetsialistidele saab edaspidi toetust küsida ka loodus – ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamiseks.

Selleks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (edaspidi - MKM) esitanud rahandusministeeriumile, haridus- ja teadusministeeriumile ning siseministeeriumile kooskõlastamiseks välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimusi muutva määruse eelnõu.

Muudatustega võimaldatakse taotlejatel, lisaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi - IKT) valdkonna spetsialistidele, värvata välismaalt loodus – ja tehnikateaduste tippspetsialistide.

Määruse seletuskirjast ilmneb, et Eestis on töötavate loodus – ja tehnikateaduste tippspetsialistide arv jäänud viimasel kümnendil pea muutumatuks. Selle tulemuseks on vähene pakkumine tööjõuturul, mistõttu Eesti teadus- ja arendustegevuse potentsiaali suurendamiseks vaja laiendada teadus- ja arendustegevuse töötajate kaasamise võimalusi välismaalt.

"Eriti puudutab see mitmeid spetsiifilisi tööstussektoreid. Tegemist on nii struktuurse kui palgataseme probleemiga. Ettevõtted vajavad spetsiifiliste oskustega tippspetsialiste oma teadus- ja arendustegevuste läbiviimiseks ning sageli ei vasta töötajate ettevalmistus Eestis ettevõtjate ootustele," seisab seletuskirjas.

Samuti võimaldatakse toetust taotleda välismaa äriühingu filiaalidel ning suurendatakse maksimaalset toetust 2000 eurolt 3000 euroni, kuivõrd kehtiv toetuse summa on välisspetsialistide värbamise kogukulusid arvestades osutunud liiga madalaks.  EAS-i andemetel kulub ettevõtjatel välisspetsialisti värbamiseks hinnanguliselt 10 000 eurot, samas kui Eestist värbamise kulu on olenevalt ametikohast 2000-5000 eurot.

Välisvärbamise toetuse eesmärk on ergutada välisvärbamist ametikohtadele, kuhu Eestist on raske või keeruline töötajaid leida. Toetuse abil saab ettevõte osaliselt kompenseerida välisvärbamisega seotud kulusid, näidates, et Eestisse on tööle jäänud tippspetsialist välismaalt, seda nii Euroopa Liidust kui ka kolmandast riigist. Seejuures on toetus ennekõike mõeldud ergutusmeetmena neile ettevõtjatele, kes seni on värvanud välismaalt vähe või üldse mitte.

Määruse elluviimise eest vastutab EAS. Määruse rakendamiseks vajalikud vahendid 4 miljonit eurot eraldatakse sihtasutusele riigieelarvest. Tulud tulenevad toetust saanud ettevõtjate lisandväärtuse kasvust ning lisandanud välisspetsialistide poolt tasutud maksudest, mis pikaajaliselt mõjutab riigi maksulaekumisi positiivselt.

Määrus on seotud Eesti konkurentsivõime kava "Eesti 2020" ja "Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020" eesmärkide saavutamisega välisspetsialistide kaasamise osas ning määrusega viiakse ellu välisspetsialistide kaasamise tegevuskava ja "IKT valdkonna arenguprogrammi". Määrus jõustub üldises korras.

Kliendiuritused soodushind

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!