10.07.2017 Esmaspäev

KIK avab keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru kahes valdkonnas

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2017. aasta teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades. Taotlusi saab esitada alates 10. juulist kuni 28. augustini 2017.

Taotlusvoor avatakse konkreetsetele tegevustele. Metsanduses, jahinduse programmis toetatakse jahiulukite asurkondade seire projekte. Samuti kommunikatsiooniprojekte avalikkuse ja jahimeeste jahindusalase teadlikkuse
tõstmiseks. Atmosfääriõhu kaitse programmis toetatakse füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringute vähendamise tegevuskavade (sealhulgas mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade ning häiringu
vähendamist käsitlevate rakendusuuringute) koostamist ja esitlemist avalikkusele.

Vooru eelarve on 300 000 eurot. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on sellest ette nähtud 200 000 eurot, metsanduse projektidele 100 000 eurot. Taotlemiseks vajalik info KIK-i kodulehel metsanduse programmi
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1 ja atmosfääriõhu kaitse programmi https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0 kohta. Taotluste esitamine käib läbi
andmesüsteemi KIKAS https://kikas.kik.ee/login.aspx?ReturnUrl=%2f.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu
keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIK-i kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes