Teisipäev, 07 August 2018 11:03

Vaikimine võib olla ka nõusolek

Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist
Selles artiklis käsitletavatest riigikohtu lahenditest saame teada, kas ja millistel tingimustel saab lugeda lepingu muudetuks, kui kirjalikku kokkulepet ei ole lepingu muutmise kohta sõlmitud. Veel selgitab riigikohus, millised eeldused peavad olema täidetud, et äriühingu juhtorganilt oleks võimalik nõuda kahju hüvitamist äriühingu kahjustamise tõttu selle tegevuse mõjutamise kaudu.

Mis tingimustel loetakse leping muudetuks

Riigikohus käsitles 25. aprillil 2018 kohtuasjas nr 2-15-5027 tehtud otsuses piimatootjate ja kokkuostjate vahelist vaidlust, mis puudutas müüdud piima eest tasumist. Nimelt leidis piimatootja, et talle on piima eest vähem makstud, kui leping ette nägi. Kokkuostja aga väitis, et kuna algset lepingut on muudetud, puudub kokkuostjal piimatootja ees võlgnevus. Seega oli vaidluse põhiküsimus, kas algset lepingut oli muudetud ja kui oli, siis millisel viisil.

Müügileping nägi ette lepingu muutmise kirjalikus vorm

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Uku tarkvara IKS logo 1

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes