gif Company 930x140 ee

 

28.10.2016 Reede

Vahekohus on kui kahe teraga mõõk

Siiri Malmberg, vandeadvokaat
Siiri Malmberg, vandeadvokaat Foto: Advokaadibüroo HansaLaw

Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mis reguleerib senisest põhjalikumalt vahekohtute moodustamise reegleid ja vahekohtumenetluse nõudeid.

Vahekohtute tegevus seaduse tasandil on praegu üldsõnaline ja alareguleeritud. See võimaldab üldistatult öeldes peaaegu igaühel luua oma vahekohus. Samuti on normid vahekohtumenetluse enda osas üsna piiratud, mille tulemusena ei pruugi olla tagatud menetlusosaliste piisav kaitse. Senise praktika põhjal võib seada kahtluse alla ka vahekohtu otsuste kvaliteedi, mida on näha nendest õnnetutest juhtumitest, millest meedia on kirjutanud.

Arvestama peab veel sellega, et vahekohtu otsuste edasikaebamine tavakohtusse on väga keeruline, mistõttu ei ole sisuliselt võimalik vahekohtu otsuseid kontrollida.

Neil põhjustel alustatigi möödunud aasta lõpus justiitsministeeriumis seadusemuudatuse ettevalmistust.

Vahekohus on alternatiiv t

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes