gif Company 930x140 ee

 

20.01.2014 Esmaspäev

Riigikohus mõistis Facio Ehituse maksusüüdistuses õigeks

Riigikohus mõistis Facio Ehituse maksusüüdistuses õigeks
Riigikohus mõistis Facio Ehituse maksusüüdistuses õigeks Foto: PM

Riigikohus tühistas tänase otsusega madalamate kohtuastmete otsused, millega Facio Ehitus OÜ ja OÜ Räga mõisteti süüdi maksukuritegudes, mõistis Facio Ehituse maksukuriteos õigeks ja lõpetas OÜ Räga kriminaalmenetluse, sest ettevõte on likvideeritud.

Facio Ehituse OÜ, mille kohtud tunnistasid koos OÜ-ga Räga süüdi selles, et Facio Ehituse AS esitas aastatel 2004-2007 maksudeklaratsioonides valeandmeid, kanti äriregistrisse 5. novembril 2010, märgitakse Riigikohtu otsuses, seega kuriteo toimepanemise ajal ei olnud Facio Ehituse OÜ-d ei selle ega ka ühegi teise ärinime all registrisse kantud.

Asjaolu, et Facio Ehitus OÜ tekkis jagunemise tulemusena AS-ist Räga, varasema ärinimega Facio Ehituse AS, ei tähenda, et tegemist olnuks selle sama äriühinguga, sõltumata sellest, kas Facio Ehituse AS-i jagunemisotsus oli heade kommete vastasuse tõttu tühine või mitte. Seega puudub alus väita, et 5. novembril 2010 registrisse kantud uus õigussubjekt Facio Ehituse OÜ on samastatav Facio Ehitus AS-ga. Vastutuse seisukohalt pole tähendust asjaolul, et jagunemisel läks sellele ühingule üle kogu Facio Ehituse AS-i äritegevus, märgib Riigikohus.

OÜ Räga osas lõpetas Riigikohus kriminaalmenetluse, sest ettevõte on möödunud aasta 1. novembrist äriregistrist kustutatud.

Viimati tuli kaasuses kohtulahend möödunud aasta juuni alguses, kui ringkonnakohus jättis ehitusfirma maksukuriteos süüdi. Selle otsuse peale esitasidki Facio kaitsjad kassatsioonkaebuse, mida Riigikohus kolmapäeval arutas.

2012. aasta novembris mõistis Harju maakohus Facio Ehituse AS-ist moodustunud Facio Ehituse OÜ ja Räga OÜ maksudest kõrvalehoidmises süüdi ning karistas neid vastavalt 46 034-eurose ja 15 345-eurose rahalise karistusega.

2012. aasta juunis alanud kohtuprotsessil ei tunnistanud maksukuritegudes süüdistatavad Facio Ehitus ja Räga end maksudest kõrvalehoidmises süüdi.

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas 2012. aasta märtsi keskel Harju maakohtule Facio Ehitus AS-i vastu maksuametiga pooleli olevas vaidluses uue süüdistuse, kuna Facio Ehituse AS oli aasta varem otsustanud jaguneda AS-iks Räga ja uue registrinumbriga Facio Ehituse OÜ-ks, kellele läksid üle kõik varad, seadmed, masinad ja töötajad.

Facio Ehituse maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise tulemusel jäi süüdistuse kohaselt riigile laekumata makse üle 13 miljoni krooni.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes