06.05.2014 Teisipäev

Õiguskantsler: Riigi Teatajas avaldamata KOV-i määrused ei kehti

Õiguskantsler Indrek Teder juhtis omavalitsuste tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele, toonitades, et alates 2013. aastast vastuvõetud, kuid Riigi Teatajas avaldamata määrused on tühised.

Õiguskantsler Indrek Teder: Riigi Teatajas avaldamata KOV-i määrused ei kehti
Õiguskantsler Indrek Teder: Riigi Teatajas avaldamata KOV-i määrused ei kehti Foto: PM

Omavalitsustele saadetud ringkirja koostamise tingis õiguskantsleri sõnul asjaolu, et mitmed kohaliku omavalitsuse üksused ei suhtu piisava tõsiduse ja hoolikusega linna või valla määruste avaldamise nõuetesse, teatas BNS-ile õiguskantsleri pressiesindaja.

Põhiseaduse kohaselt tuleb määrused avaldada ettenähtud korras ning täitmiseks on kohustuslikud üksnes nõuetekohaselt avaldatud määrused. Õiguskantsler palus omavalitsustel üle vaadata nende omavalitsusüksuse määruste avaldamise praktika ning teha vajadusel vastavad muudatused.

Tederi sõnul ei ole määruste nõuetekohane avaldamine pelgalt formaalsus, vaid tegemist on äärmiselt olulise õigusloome etapiga. „Ilmselt ei aduta, et määruse seaduses ettenähtud korras avaldamisest sõltub määruse jõustumine ja kehtivus,“ selgitas Teder.

Ta lisas, et määruste nõuetekohase avaldamata jätmisega võivad kaasneda tõsised riived kohaliku omavalitsuse elanike põhiõigustele ja keerulised õigusvaidlused kohaliku omavalitsuse korralduslikes küsimustes.

2013. aasta alguses jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuste kohaselt tuleb kõik peale 1. jaanuari vastu võetud volikogu ja valitsuse määrused avaldada Riigi Teatajas. Kohalikele omavalitsustele jäeti määruste avaldamise ümberkorraldusteks aega 2,5 aastat. Riigi Teatajas avaldamata niiöelda vana määrus on jõustunud ja kehtiv, kui täidetud on määruse vastuvõtmise ajal kehtestatud nõuded. Mõistagi peab aga ka selline määrus olema avaldatud ja kättesaadav, et puudutatud isikud saaksid tutvuda selles sisalduvate õigusnormidega.

Õiguskantsler soovitas kõigil kohaliku omavalitsusel esitada hiljemalt selle aasta 1. juuniks ka kõik niiöelda vanade määruste terviktekstid Riigi Teatajas avaldamiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes