11.07.2022 Esmaspäev

Kuidas käituda, kui lend hilineb või tühistatakse?

Viimasel ajal on igapäevased olukorrad, kus vahetult enne lendu selgub, et see on tühistatud või edasi lükatud. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab nõu, mida sellises olukorras ette võtta.

Lennu hilinemise korral on lennuettevõtja esmane kohustus hilinenud lennu reisijate abistamine ja nende eest hoolt kandmine.
Lennu hilinemise korral on lennuettevõtja esmane kohustus hilinenud lennu reisijate abistamine ja nende eest hoolt kandmine. Foto: pixabay

Kõige olulisem on meeles pidada, et lennu tühistamise ja/või hilinemise korral tuleb esmalt pöörduda alati lendu teostanud lennufirma poole, et selgitada välja täpsemad asjaolud ja saada juhised edasiseks tegutsemiseks. 

Kindlasti tuleb kasuks, kui reisija on ka ise enda õigustest teadlik, et infomüras vajalik teave märkamatuks ei jääks. Info lennureisija õiguste kohta on hõlpsasti leitav ka EL tarbija nõustamiskeskuse kodulehel: Lennureisija õigused - ECC-net (consumer.ee) .

Järgmised õigused kehtivad kõikidele regulaar- ja tšarterlendudele, mis väljuvad EL lennujaamast ning mis saabuvad kolmandast riigist EL-s asuvasse lennujaama juhul, kui lendu teostab Euroopa ühenduse lennuettevõtja.

1.    Lennu hilinemine

Õigus abile ja hoolitsusele

Lennu hilinemise korral on lennuettevõtja esmane kohustus hilinenud lennu reisijate abistamine ja nende eest hoolt kandmine. Abi- ja hoolitsuskohustuse ulatus sõltub eeskätt hilinemise pikkusest. 

Kui väljalend:

  • hilineb kaks tundi ja enam, peab lennuettevõtja pakkuma reisijatele ooteajaga vastavas koguses süüa ja juua, samuti tasuta sidepidamise võimalust (2 tasuta telefonikõnet, faksiteadet või e-kirja saatmise võimalus);
  • hilineb viis tundi ja enam, peab lennuettevõtja pakkuma  reisijale piletihinna tagasimaksmist ärajäänud reisi osa või osade puhul ning toimunud reisi osa või osade puhul, kui lennust ei ole reisija esialgase reisikava jaoks kasu, ning vajadusel esimesel võimalusel toimuvat tagasilendu esimesse väljumiskohta.
  • lükatakse edasi järgmisele päevale, peab lennuettevõtja pakkuma reisijatele lisaks toitlustamisele ja tasuta majutust ning vajadusel transporti lennujaama ja majutuskoha vahel.

Kui lennuettevõtja ei paku reisijale eeltoodud abi ja hoolitsust ja reisija maksab ise oma toitlustuse ning majutuse eest, peab lennuettevõtja üldjuhul vastavad mõistlikud ja asjakohased kulutused hiljem hüvitama. Selleks tuleb alles hoida kõik vastavad kuludokumendid.

Õigus hüvitisele


Lennu pikaajalise hilinemise korral, kui reisija jõuab sihtkohta kolm tundi või enam peale algselt planeeritud lennuaega, on reisijal õigus samasugusele hüvitisele, mis määruse kohaselt on ette nähtud lennu tühistamise korral. Hüvitise määrad sõltuvad lennu vahemaa ja ooteaja pikkusest ning marsruudist sõltuvalt 250-600 eurot.

2.    Lennu tühistamine

Õigus piletiraha tagasisaamisele, marsruudi muutmisele või ümberbroneerimisele 

Lennu tühistamisel korral peab lennuettevõtja pakkuma reisijale esmalt järgmised valikud: 

  • piletiraha tagastamine ja jätkulennu puhul tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
  • muudetud marsruut reisija lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
  • muudetud marsruut hilisemal, reisijale sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Võimalust reisi jätkamiseks või marsruudi muutmiseks tuleb pakkuda võrreldavatel reisitingimustel ning lennuettevõtja peab kandma marsruudi muutmisega või tagasilennuga kaasnevad kulud.

Kui reisija teeb oma valiku, valides ühe pakutud lahenduste hulgast, ei ole lennuettevõtjal enam kohustusi ülejäänud kahe valikuga. Lisaks, kui lennuettevõtja on küll pakkunud eelpool toodud võimalusi, kuid reisija on otsustanud siiski omal käel enda reisiga seonduva korraldada, võib lennuettevõtja loobuda tekkinud kulutuste hüvitamisest. 

Õigus abile lennujaamas

Abi andmise kohustus hõlmab ooteajaga võrreldavalt jooke ja toitlustust; majutust (kui reis broneeritakse ümber järgmisele päevale); transporti majutuskoha ja lennujaama vahel; kahte telefonikõnet, teleksi või faksiteadet või e-kirja. 

Õigus hoolitsusele kohaldub reisijatele, kes ootavad lennujaamas tagasilendu või marsruudi muutmist. Kui reisija on tühistamisest saanud varasemalt teada ning kui reisija nõustub pärast lennu tühistamist lennuettevõtja ettepanekuga muuta marsruuti ja viia lend reisijale sobivale hilisemale kuupäevale, ei ole reisijal edaspidi enam õigust hoolitsusele. Seega ei ole lennuvedaja seda kohustatud ka tagama või hüvitama.

Kui abi ei pakuta ja reisija hoolitseb enda eest ise, peab lennuettevõtja tehtud mõistlikud ja asjakohased kulutused hüvitama. Selleks tuleb alles hoida kõik vastavad kviitungid.  
Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Õigus hüvitisele

Kui lennu tühistamisest teavitatakse reisijat vähem kui 14 päeva ette, võib reisijal olla õigus nõuda hüvitist. Hüvitise summa sõltub lennu vahemaast.

Hüvitist saab nõuda:
a) 250 euro ulatuses kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
b) 400 euro ulatuses kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500-3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
c) 600 euro ulatuses kõikide muude kui punktides a või b nimetatud lendude puhul.

Hüvitise nõudega tuleb esmalt pöörduda lennuettevõtja poole. Lennuettevõtja peaks Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt vastama kuue nädala jooksul. 

Lennuettevõtjal on õigus hüvitise maksmisest keelduda, kui lennu tühistamise tingisid erakorralised asjaolud, mis väljusid tema kontrolli alt (nt lennutegevusest sobimatud ilmastikutingimused, lennujuhtimise piirangud, julgeolekuoht). Juhul, kui tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, peab lennuvedaja seda tõendama. Tõenduse olemasolul õigust hüvitisele ei ole.

Oma õiguste nõudmine

Kui reisija leiab, et tema õigusi ei ole järgitud, on tal võimalus kasutada mitut õiguskaitsevahendit. Esiteks tuleb kaebus esitada lennuettevõtjale, kasutades lennuettevõtja pakutavat kaebusevormi või ELi lennureisija õiguste vormi .

Kui lennuettevõtja ei vasta reisijale 6 nädala jooksul või antud vastus ei rahulda reisijat, saab reisija mõistliku aja jooksul esitada kaebuse asjaomasele riiklikule ametiasutusele  riigis, kus vahejuhtum aset leidis. Reisija võib avalduse esitada ka oma elukoha järgsele riiklikule ametiasutusele, kes saab vahendada avalduse edastamist pädevale ametile.

banner right tookuulutus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255