28.11.2023 Teisipäev

Kinkelepingust taganemine

Riigikohtu kolleegium selgitas 30. oktoobri lahendis kinkelepingust taganemise aluseid ning märkis, et kinkelepingust taganemise avaldusest peab olema arusaadav, millisel alusel kinkija kingisaajaga sõlmitud lepingust taganeb.

Kui kinkija tugineb menetluse käigus uuele kinkelepingust taganemise alusele, on kolleegiumi hinnangul tegemist hagi aluseks olevate asjaolude (hagi aluse) muutmisega.
Kui kinkija tugineb menetluse käigus uuele kinkelepingust taganemise alusele, on kolleegiumi hinnangul tegemist hagi aluseks olevate asjaolude (hagi aluse) muutmisega. Foto: pixabay

Kui kinkija tugineb menetluse käigus uuele kinkelepingust taganemise alusele, on kolleegiumi hinnangul tegemist hagi aluseks olevate asjaolude (hagi aluse) muutmisega. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 363 lg 1 p-de 2 ja 3 järgi peab hageja hagiavalduses märkima hagi aluseks olevad faktilised asjaolud (hagi aluse) ning tõendid, mis kinnitavad hagi aluseks olevaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse.

TsMS § 376 lg 1 esimese lause kohaselt võib pärast hagi menetlusse võtmist ja kostjale kättetoimetamist hageja muuta hagi eset või alust üksnes kostja või kohtu nõusolekul. Sama sätte lõike 2 kohaselt nõustub kohus hagi muutmisega üksnes mõjuval põhjusel, eelkõige kui senises menetluses esitatud faktiväited ja tõendid võimaldavad muudetud hagi lahendada eeldatavasti kiiremini ja säästlikumalt.

Esimest korda apellatsioonimenetluses uuele lepingust taganemise alusele tuginemine ei ole kolleegiumi arvates lubatud, kuna see tooks ringkonnakohtule kaasa uute asjaolude ja tõendite väljaselgitamise kohustuse ulatuses, mis ei ole omane apellatsioonimenetlusele, vaid maakohtus toimuvale eelmenetlusele (TsMS § 392 lg 1 p-d 3 ja 4). Samuti ei ole selliselt hagi aluse muutmine kooskõlas TsMS § 376 lg-s 2 väljendatud menetlusökonoomia põhimõttega.

TsMS § 688 lg-test 3-5 tulenevalt ei ole kassatsioonimenetluses hagi muuta üldjuhul võimalik.

Otsuse annotatsioonid koos märksõnadega on leitavad siit.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference