27.03.2014 Neljapäev

Iloprindi ja maksuhalduri vaidlus saadeti ringkonnakohtusse

Iloprindi ja maksuhalduri vaidlus saadeti ringkonnakohtusse
Iloprindi ja maksuhalduri vaidlus saadeti ringkonnakohtusse sxc.hu

Riigikohus rahuldas neljapäeval osaliselt OÜ Ilotrükk ja AS-i Iloprint kassatsioonkaebuse, tühistas varasema kohtuotsuse, mille kohaselt pidid ettevõtted maksuametile tasuma kokku 362 198 eurot ja saatis kohtuasja uueks läbivaatamiseks Tallinna ringkonnakohtule.

2009. aasta septembris asutati Iloprindi toodete müügiks ja toorme ostuks uus äriühing Ilotrükk OÜ. Sama aasta oktoobri käibedeklaratsioonil kajastas OÜ Ilotrükk sisendkäibemaksu hulgas ka käibemaksu summas 11 295 eurot, AS-i Iloprint arve alusel, mille kohaselt oli soetatud üldkulusid, tööjõukulusid, paberit, väikevahendeid ja abimaterjali.

Maksuhaldur asus maksuotsuses seisukohale, et AS Iloprint ei teostanud OÜ-le Ilotrükk teenust, vaid toimus ettevõtte üleminek AS-ist Iloprint OÜ-sse Ilotrükk. Ühtlasi kohustas maksuhaldur OÜ-d Ilotrükk tasuma solidaarselt AS-i Iloprint võlga 350 000 euro ulatuses, kuna tuvastas, et AS-i Iloprint majandustegevus trükiteenuste müügi osas oli lõppenud ja äriühing varatu.

Kuigi Ilotrükk OÜ vaidlustas kohtus maksuameti otsuse, esitas Iloprint 2012. aasta septembris omapoolse kaebuse maksuameti vastu, sest leidis, et maksuhaldur ei tohiks ettevõttelt sisse nõuda seda maksuvõlga, mis on tekkinud pärast 2009. aasta oktoobrit esitatud maksudeklaratsioonide alusel, kuna nimetatud deklaratsioonid on ülevõtmise kohta käiva maksuotsuse põhjal ebaõigesti deklareeritud.

Maksuameti vastuväite järgi ei saanud ettevõtte ülemineku järel välistada, et ettevõte jätkab iseseisvat majandustegevust ning keeldus Iloprindi nõudel ettevõtte maksuvõla kustutamast.

Samuti selgitas maksuamet kohtule, et nõuab AS-ilt Iloprint ning OÜ-lt Ilotrükk solidaarselt maksuotsusega määratud maksuvõlga, mis on tekkinud enne tuvastatud ettevõtte ülemineku ajahetke ning AS-ilt Iloprint ainult seda maksuvõlga, mis on tekkinud pärast ettevõtte üleminekut, tuginedes AS-i Iloprint esitatud maksudeklaratsioonidele.

Iloprint ja Ilotrükk kaotasid kõigis kohtu astmetes, viimati möödunud aasta maikuus ringkonnakohtus.

Riigikohus nõustus otsuses osaliselt kahe ettevõtte kassatsioonkaebuses väljatooduga, et kohtud on rikkunud kohustust hinnata kohtumenetluses kõiki tõendeid. Kuivõrd rikkumised on peamiselt seotud tõendite hindamisega, ei ole vigu võimalik kassatsioonmenetluses kõrvaldada, mistõttu tuleb ringkonnakohtu otsus tühistada ja saata asi uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

Harju maakohus kuulutas eelmise aasta juuni lõpus Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel välja AS-i Iloprint pankroti.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes