31.07.2017 Esmaspäev

Haigushüvitist võib nüüd maksta ilma sotsiaalmaksukohustuseta ka 2. ja 3. haiguspäeva eest

2017. aasta algusest jõustunud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadusega anti tööandjale võimalus maksta haiguslehe alusel sotsiaalmaksuvaba hüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100 protsenti töötaja keskmisest palgast.
Leinonen Estonia, advokaadibüroo
Leinonen Estonia, advokaadibüroo

Kehtiva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) kohaselt on tööandjal kohustus maksta hüvitist neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70 protsenti töötaja keskmisest palgast ning makstav hüvitis ei ole maksustatav sotsiaalmaksuga.

Tööandjal on kohustus maksta haigushüvitist töötajale haigestumise või vigastuse 4. kuni 8. kalendripäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Alates haigestumise või vigastuse 9. päevast maksab hüvitist haigekassa. Nüüd on loodud tööandjale võimalus maksta sotsiaalmaksuvaba hüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest.

Kuigi TTOS-i § 122 kohustab tööandjat maksma töötajale vaid 70% töötaja keskmisest töötasust, on tööandjal soovi korral õigus maksta töötajale 2.–8. haiguspäeva eest ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.

Kui tööandjal on soov hüvitada töötaja haigestumine suuremas ulatuses, kui nõutud, ning ta soovib, et seda maksustataks ainult tulumaksuga, siis võib ta seega maksimaalselt maksta 100% suurust haigushüvitist 2.–8. haiguspäeva eest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes