03.10.2019 Neljapäev

FI seadis piirangud hinnavahelepingute jaeklientidele pakkumisele

Finantsinspektsioon (FI) seadis kolmapäevase otsusega piirangud hinnavahelepingute jaeklientidele pakkumisele, otsus kohaldub kõigile Eestis investeerimisteenust osutavatele isikutele ning jõustub alates neljapäevast.

Jaeklientidele suunatud hinnavahelepingute turundamine, levitamine ja müük on piiratud ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Hinnavahelepingud on olemuslikult riskantsed ja keerukad tooted, millega tihti kaubeldakse spekulatiivselt, teatas inspektsioon. 

Euroopa Väärtpababeriturujärelevalve (ESMA) ja riikide pädevad asutused on täheldanud, et nende jaeklientidele pakkumist iseloomustavad agressiivsed turundusvõtted ning täieliku teabe puudumine, mistõttu jaeklientidel pole võimalik aru saada nende toodetega kaasnevatest riskidest. 

Finantsinspektsioon leiab, et hinnavahelepingute pakkumisel jaeklientidele on tegemist märkimisväärse piirülese investorkaitse probleemiga. Hinnavahelepinguid pakutakse veebis kauplemiskontode kaudu ja piiriüleselt terves Euroopa Liidus ning jaeklientide kahjumirisk selliste toodete osas on väga kõrge. "On oluline, et Euroopa Liidus oleks investorkaitse probleemidele ühetaoline lähenemine," märkis inspektsioon. 

ESMA on alates eelmise aasta 1. augustist neljal korral kehtestanud kolmekuulise piirangu Euroopa Liidus hinnavahelepingute jaeklientidele pakkumisele. Finantsinspektsiooni otsus põhineb järelevalve otsuses sätestatud tingimustel.

ESMA on ühtlasi seisukohal, et finantsinspektsiooni poolt kavandatavad meetmed hinnavahelepingute suhtes on õigustatud ja proportsionaalsed ning et hinnavahelepingute pakkumisega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks on tarvis, et meetmeid kehtestaksid kõik pädevad asutused.

Hinnavaheleping on tuletisinstrument, mis ei ole optsioon, futuur, vahetusleping või forvardleping ja mille eesmärk on anda selle omanikule pikk või lühike riskipositsioon alusvara hinna, taseme või väärtuse kõikumise suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on kauplemiskohas kaubeldava alusvaraga või mitte, ning mida peab arveldama rahas või mida võib arveldada rahas ühe poole valikul muul juhul, kui kohustuste täitmatajätmise või muu lõpetamisega seotud sündmuse tõttu.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes