09.04.2020 Neljapäev

Vaata, milliseid maksumuudatusi plaanib riik teha kriisi leevendamiseks

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostas ülevaate riigi maksupaketist, mille eesmärk on leevendada koroonaviiruse levikust ja eriolukorra kehtestamisest tingitud negatiivseid mõjusid ettevõtetele.

E- raamatutele, elektroonilisele õppekirjandusele ning elektrooniliselt kättesaadavale ajakirjandusväljaandele hakkab kehtima vähendatud käibemaksumäär 9 protsenti.
E- raamatutele, elektroonilisele õppekirjandusele ning elektrooniliselt kättesaadavale ajakirjandusväljaandele hakkab kehtima vähendatud käibemaksumäär 9 protsenti. Foto: Pixabay

Maksupaketist leiab näiteks kütuseaktsiiside vähendamise, maksuvõlalt intressi peatamise ning juhatuse liikmetele ravikindlustuse tagamise eriolukorra ajaks.

Ajutiselt väheneb diislikütuse, maagaasi ja elektri aktsiis

Diislikütuse aktsiis väheneb 49,3 sendilt 37,2 sendini liitri kohta. Riik eeldab, et aktsiisi langetamine vähendab diislikütuse hinda 14,5 sendi võrra liitri kohta. Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelisele diislikütuse aktsiis väheneb 13,3 sendilt 10 sendile liitri kohta. Elektrienergia aktsiisimäär langeb 4,47 eurolt ühele eurole MWh kohta. Maagaasi aktsiis väheneb 79,14 eurolt 40 eurole 1000 m3 kohta, mis on ca 2017. aasta tase. Vedelgaasi aktsiis langeb ligi kaks korda. Lisaks väheneb kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, mootorimaagaasi, vedeldatud olekus mootorimaagaasi ning diislikütuse komponentide aktsiis. Kütuste aktsiisid vähenevad ajavahemikul 1. mai 2020 kuni 30. aprill 2022.

Juhatuse liikmete ning VÕS lepingu alusel töötava inimese ravikindlustus ei katke eriolukorra ajal

Ravikindlustuse seaduse muudatuse kohaselt ei katke juhatuse liikme, nõukogu liikme, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isiku ja ettevõtlustulu maksu maksja ravikindlustus, kui tema tasult ei maksta eriolukorra ajal sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Nimetatud inimeste kindlustuskaitse kestab kuni eriolukorra lõppemise kuule ülejärgneva kuu 10. kuupäevani.

Sotsiaalmaksuga seonduvad muudatused

Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt tuleb tööandjal tasuda sotsiaalmaksu üksnes tehtud väljamakselt, mitte vähemalt kuumääralt. See tähendab, et muudatus vabastab tööandjad vähemalt kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustusest iga oma töötaja eest. See erisus kehtib 2020. aasta märtsi, aprilli ja mai kohta. Muudatusest saavad kasu tööandjad, kelle töötajate töötasu on väiksem kui 540 eurot kuus. Seega võivad muudatusest kasu saada tööandjad, kelle töötajad on osalise töökoormusega või palgata puhkusel. Töötajate ravikindlustuse staatust nimetatud muudatus ei mõjuta.

Sotsiaalmaksuseadusesse tuleb erisus ka FIEde osas. FIE-de puhul tasub riik maksuhaldurile FIE eest selle aasta esimeses kvartalis määratud sotsiaalmaksu avansilise makse summa. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis sellisel juhul tekib tal ettemaksukontole enammakse, mille ta võib jätta tulevaste maksukohustuste katteks või taotleda enammakse tagastamist. FIE sotsiaalseid tagatisi muudatus ei mõjuta.

Muudatused seoses maksuintressidega

Maksukorralduse seadusesse lisandub säte, mis peatab alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni maksuvõlalt intressi arvestamise ja tasumise kohustuse. See tähendab, et ettevõtted ei pea sellel perioodil koostama intressiarvestuse kandeid ega tasuma maksuintressi. Muudatus puudutab nii varem tekkinud kui ka alates 1. märtsist tekkinud maksuvõlgadelt intressi arvestamist. Muudatuse mõjul peatub intresside tasumine ka ajatatud maksuvõla puhul.

Lisaks väheneb üldine maksuintressi määr pärast eriolukorra lõppemist kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,06 protsendilt 0,03 protsendini päevas.

Maksukorralduse seaduse muudatus annab maksuhaldurile ka õiguse vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära. Maksuhaldur võib 2020. 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressi määra kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates. Muudatus puudutab ka kehtivaid maksuvõla tasumise ajagraafikuid. Hetkel on lubatud vähendada ajatatud maksuvõla intressi määra kuni 50 protsenti.

Maksu- ja tolliamet saab õiguse peatada maksuandmete avalikustamine

Maksukorralduse seadusesse lisandub säte, mis võimaldab maksu- ja tolliametil peatada veebis andmete avaldamine ettevõtjate tasutud maksude ja nende juures tööd tegevate isikute arvu kohta. Maksuandmete avalikustamise võib peatada eriolukorra välja kuulutamisest kuni kahe kuu möödumiseni eriolukorra lõppemisest. Riik põhjendab muudatust sellega, et maksuandmete avaldamine praegusel ajal ei anna adekvaatset pilti ettevõtjate maksukuulekuse kohta.

Tänaseks on maksu- ja tolliamet ajutiselt sulgenud maksuvõla päringu ehk hetkel ei ole võimalik kontrollida, kas tehingupartneril on maksuvõlg või mitte. Kuigi maksuvõla infot hetkel ei avalikustata, siis riigihangetel ei saa endiselt osaleda ajatamata maksuvõlgadega pakkujad.

Madalam käibemaks e-raamatutele ja elektroonilistele ajakirjandusväljaannetele

E- raamatutele, elektroonilisele õppekirjandusele ning elektrooniliselt kättesaadavale ajakirjandusväljaandele hakkab kehtima vähendatud käibemaksumäär 9 protsenti. Vähendatud käibemaksumäära ei saa kohaldada juhul, kui väljaanne on peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaanne. Täna kehtib vähendatud määr vaid paberkandjal olevatele raamatutele, töövihikutele ja perioodiliselt väljaantavatele trükistele. Muudatused jõustuvad selle aasta 1. mail.

Riik peatab sissemaksed teise pensionisambasse

Seoses riigipoolsete kogumispensioni maksete (4 protsenti) peatamisega alates 2020. aasta 1. juulist, saavad inimesed 2020. aasta oktoobris valida, kas loobuda alates 1. detsembrist oma 2 protsendi osa maksmisest. Maksmisest loobumiseks tuleb inimesel esitada kontohaldurile või pensioni registri pidajale avaldus. Inimesed, kes teevad avalduse maksete mitte tegemiseks, peatub ka 2 protsendi makse tasumine 2020. aasta detsembrist. Makseid ei teha kuni 2021. aasta 31. augustini. Inimestele, kes jätkavad kogumispensioni makse 2 protsendi tasumist, maksab riik alates 2023. aasta 1. jaanuarist senise 4 protsendi asemel teise sambasse 6 protsenti kuni 2025. aasta 30. Inimesed, kes loobusid oma 2 protsendi osa maksmisest, maksab riik teise sambasse 6 protsenti 2023. aasta 1. jaanuarist kuni sama aasta oktoobrini. Erisused on ettenähtud inimestele, kes on sündinud vahemikus 1942–1960.

Tulumaksuga seonduvad muudatused

FIE-le antakse õigus arvata talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust maha täiendavalt kuni 5000 eurot. Hetkel on see summa 2877 eurot. Lisaks saab FIE sama õiguse ka kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulu osas. Samad õigused nähakse ette ka füüsilistele isikutele. Nimetatud muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

Maksupakett on arutusel riigikogus

Kuna riigikogu ei ole veel maksupaketti vastu võtnud, siis võib juhtuda, et selles tehakse muudatusi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!