19.01.2021 Teisipäev

Tuludeklaratsiooni aeg läheneb: kes peab esitama ja millised on olulised kuupäevad?

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2021.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist                                                                       füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta   füüsilised isikud
Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta füüsilised isikud Foto: unsplash

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi isikud) eelmise kalendriaasta tulu kohta. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte).
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 17nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
 • Isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu (kuni 2160 eurot) deklareerida.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 6000 eurot

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Olulised kuupäevad

15. veeb­ruar algab tuludeklaratsiooni esitamine e-MTAs; teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil
26. veeb­ruar algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele
19. märts algab tulumaksu tagastamine dek­laratsiooni paberil esitanud klien­tidele
30. aprill tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev
1. oktoo­ber juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference