18.11.2016 Reede

Tööaja määra märkimine maksudeklaratsioonil TSD

Madala sissetulekuga töötaja tulumaksu tagasimakse taotlemisel on tähtis jälgida, et tööandja märgiks töötaja tööaja määra esitatud maksudeklaratsioonil TSD õigesti. BDO Eesti spetsialistid Liina Tiivoja, Ave Rego ja Jane Orul annavad nõu, kuidas seda teha.

Liina Tiivoja, palgaarvestusteenuste meeskonnajuht, Jane Orul, Palgaarvestusteenuste projektijuht ja maksukonsultant Ave Rego
Liina Tiivoja, palgaarvestusteenuste meeskonnajuht, Jane Orul, Palgaarvestusteenuste projektijuht ja maksukonsultant Ave Rego Foto: BDO Eesti

Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud esitama TSD-l tööajamäära kõigi töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri (TÖR) andmetel peatunud – seda ka juhul, kui vastaval kuul väljamakset ei toimunud.

Töölepingu peatumiseks TÖR-i alusel loetakse:

  •    lapsehoolduspuhkus
  •    aja- või asendusteenistus
  •    palgata puhkus.

Ainult juhtudel, kus töösuhe on peatunud terve maksustamisperioodi jooksul ning väljamakset ei toimunud (samuti ei tekkinud sotsiaalmaksu miinimumkohustust), ei pea töötajat või ametnikku TSD-l kajastama.

Tööajamääraks on töötaja või ametniku lepingujärgne tööaja määr ehk see ei sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööajamäära on võimalik märkida TSD-l tasuliikidele 10, 11, 12 ja 13 – otseselt töötajate ja ametnike töötasuga seotud väljamakse liikidel. Seega, kui tegu on juhatuse liikme või mõne muu võlaõigusseaduse alusel sõlmitud lepinguga, siis tööaja määra ei märgita.

Tööajamäär märgitakse maksustamisperioodi kohta, mille kohta TSD esitatakse. Näiteks jaanuari TSD-l märgitakse jaanuari tööaja määr (kuigi jaanuaris toimunud makse võis olla alles detsembri palk), veebruari TSD-l veebruari tööaja määr jne.

Tööajamäära saab märkida vahemikus 0-1. Juhul kui vastav väli jäetakse täitmata, siis loetakse, et töötaja tööaja määr on 1 ehk täistööaeg. Tööaja määr 0 aga märgitakse siis, kus töösuhe on väljamakse ajaks peatunud või lõppenud.

Näide 1

Töötaja alustab täiskoormusega tööd 31. märtsil, tööandja maksab palga välja 10. aprillil. Sel juhul

  •   deklareeritakse märtsi TSD-l (esitamine 10. aprilliks) uus töötaja väljamakse liigiga 10 ja summaga 0, tööaja määr 1 (deklareeritakse ka siis, kui oli vähemalt ühe päeva maksustamisperioodist tööl);
  •  deklareeritakse aprilli TSD-l töötaja märtsi palga väljamaks ning tööaja määr 1.

Näide 2

Osalise koormusega (0,5) töötaja on kogu märtsi haiguslehel. Märtsis makstakse töötajale välja veebruari palk, haigusraha makstakse välja aprillis. Sel juhul

  •   deklareeritakse märtsi TSD-l töötaja veebruari palk ja märtsi tööaja määr 0,5;
  •   deklareeritakse aprilli TSD-l makstud haigushüvitis (väljamakse liik 24); lisaks väljamakse liik 10 ja summa 0, aprilli tööaja määraga 0,5.

Näide 3

Töötaja on lapsehoolduspuhkusel ning tema töötamine on TÖR-is peatatud terve märtsikuu jooksul. Töötajale aga tehakse märtsis ühekordne väljamakse (preemia). Sel juhul

  • deklareeritakse märtsi TSD-l märtsi väljamakse ja tööaja määraks märgitakse 0, kuna töötaja leping on TÖR-is peatatud.

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse tingimustest ja taotlemisest saab põhjalikult lugeda varsti ilmuvast ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 7, 2016.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes