04.01.2021 Esmaspäev

Teave Ühendkuningriigi finantseerimisasutuste klientidele Brexiti üleminekuperioodi lõppemise kohta

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust (EL) 31. jaanuaril 2020. ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepingu kohaselt kehtib ELi õigus Ühendkuningriigis üleminekuperioodi lõpuni ehk 31. detsembrini 2020. See tähendab, et alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti Ühendkuningriigis enam ELi õigus ja alates sellest kuupäevast ei ole Ühendkuningriigi finantseerimisasutustel, kellel ei ole ELi järelevalveasutuste väljastatud kehtivat tegevusluba, enam õigust pakkuda ELis finantsteenuseid.

ELi õiguse kohaselt võivad ELi tarbijad pärast üleminekuperioodi lõppu jätkata oma Ühendkuningriigi finantseerimisasutustes olevate pangakontode kasutamist, järgides Ühendkuningriigi asjakohaseid nõudeid.
ELi õiguse kohaselt võivad ELi tarbijad pärast üleminekuperioodi lõppu jätkata oma Ühendkuningriigi finantseerimisasutustes olevate pangakontode kasutamist, järgides Ühendkuningriigi asjakohaseid nõudeid. Foto: pixabay

Käesoleva avaldusega täpsustatakse ELi tarbijate jaoks EBA varasemates avaldustes Ühendkuningriigi EList väljaastumise (Brexiti) kohta antud teavet. 

Finantseerimisasutuste valmisolek

ELis finantsteenuste pakkumise jätkamiseks peavad Ühendkuningriigi finantseerimisasutused tagama, et nad pakuvad neid teenuseid filiaalide kaudu, kellel on nõuetekohased tegevusload ELis tegutsemiseks. ELi järelevalveasutuste hinnangul on enamik Ühendkuningriigi finantseerimisasutusi, kes kavatsevad teenuste pakkumist ELis jätkata, saanud selleks vajalikud load ning laiendavad praegu oma tegevust ELi turul.

See hõlmab tagamist, et filiaalidel on piisav personal, haldus- ja riskijuhtimisvõimekus ning et ELi kliendid ja nendega sõlmitud lepingud antakse üle oma ELi filiaalidele, kui vaja. Olukordade jaoks, kus tegevusloa andmise menetlus üleminekuperioodi lõppedes veel kestab, on ELi järelevalveasutused nõudnud finantseerimisasutustelt hädaolukorrakavade rakendamist, mis sätestaksid alternatiivsed meetmed kuni tegevuslubade saamiseni.

Need Ühendkuningriigi finantseerimisasutused, mis ei soovi oma tegevust ELis jätkata, peavad sellest mõjutatud kliendid üleminekuperioodi lõpuks andma üle teistele teenusepakkujatele, põhjustamata seejuures tarbijatele kahju.

Muudatused välismaksetes ELi ja Ühendkuningriigi vahel

Pärast üleminekuperioodi lõppu peavad ELis asuvad makseteenuse pakkujad andma rohkem teavet maksja kohta välismaksete ja otsekorralduste korral EList Ühendkuningriiki võrreldes ELi-siseste ülekannetega, mida Ühendkuningriiki suunduvad maksed on olnud seni. Lisaks maksja maksekonto numbrile või kordumatule tunnusele peab teabes olema ka maksja nimi ja kas maksja aadress, isikut tõendava dokumendi number, isikukood või sünniaeg/-koht.

Seega võivad makseteenuse pakkujad küsida ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste maksete tegijatelt eelnimetatud täiendavaid andmeid. 

Juurdepääs Ühendkuningriigi pangakontodele ja hoiustajate kaitse

ELi õiguse kohaselt võivad ELi tarbijad pärast üleminekuperioodi lõppu jätkata oma Ühendkuningriigi finantseerimisasutustes olevate pangakontode kasutamist, järgides Ühendkuningriigi asjakohaseid nõudeid. Tarbijad peavad seejuures siiski arvestama järgmist:

  • kui tarbijal on pangakonto Ühendkuningriigi tegevusloaga Ühendkuningriigi finantseerimisasutuses, kohalduvad Ühendkuningriigi hoiuste kaitse reeglid, mis võivad erineda neist, mida kohaldatakse ELi pangakontodele;
  • kui tarbijal on pangakonto Ühendkuningriigi finantseerimisasutuse ELis asuvas filiaalis, ei kohaldu sellele enam Ühendkuningriigi hoiuste tagamise skeem (nagu selgitavad Ühendkuningriigi ametivõimud); tarbijatel soovitatakse konsulteerida oma finantseerimisasutuse (filiaaliga) või riiklike järelevalveasutustega oma liikmesriigis, et selgitada välja, kas asjaomases liikmesriigis on sellised hoiused kaitstud hoiuste tagamise skeemiga.

Kui tarbijal on pangakonto ELi tegevusluba omava finantseerimisasutuse Ühendkuningriigis asuvas filiaalis, kohaldub sellele praeguse teabe kohaselt Ühendkuningriigi hoiuste tagamise skeem. See olukord võib üleminekuperioodi lõppedes siiski muutuda ja sellistele hoiustele ei pruugi enam kohalduda Ühendkuningriigi või riiklik hoiuste tagamise skeem ELis.

Tarbijatel, kellel on sellised kontod ja kes veel ei tea kohaldatavat hoiuste tagamise korda, soovitatakse küsida teavet nende hoiuseid haldavalt finantseerimisasutuselt või riiklikult järelevalveasutuselt.

Tarbijatel soovitatakse küsida rohkem teavet oma finantseerimisasutustelt

EBA on kutsunud üles kõiki Brexitist mõjutatud finantseerimisasutusi ja eelkõige Ühendkuningriigi finantseerimisasutusi, kes pakuvad finantsteenuseid ELi tarbijatele, asjaomaselt ja aegsasti tarbijaid teavitama praegu pakutavate teenuste kättesaadavusest ja jätkuvusest, sealhulgas sellest, kas nad kavatsevad lõpetada ELi tarbijatele teenuste pakkumise. Kui teenuste pakkumine lõpetatakse, peavad finantseerimisasutused selgitama tarbijatele teenuste pakkumise lõpetamise mõju ja tarbijaõiguste kasutamise võimalusi.

Kui tarbijad on ebakindlad, kas nad saavad kasutada Ühendkuningriigi finantseerimisasutuste pakutavaid finantsteenuseid pärast üleminekuperioodi, saavad nad küsida finantsteenuste pakkumise jätkamise kohta teavet vahetult oma finantseerimisasutuselt.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!