gif Company 930x140 ee

 

12.12.2018 Kolmapäev

Tähelepanekuid majandusaasta aruannete audiitorkontrollist

Kersti Ruut, vandeaudiitor
Kersti Ruut, vandeaudiitor Foto: Ruut & Partnerid Audiitorbüroo
Majandusaasta aruanded 2017. aasta kohta on praeguseks suuremal jaol ettevõtetest esitatud. Neil, kel aruanne alles valmimas või peatselt ees ootamas juba järgmise koostamine, on kasulik üle vaadata olulisemad aastaaruannete audiitorkontrolli tegemisel silma jäänud tähelepanekud. Olgu rõhutatud, et seekord ei keskendu me tehingute kajastamisele, vaid pigem aruande koostamise aluspõhimõtetele ja esitatud informatsioonile kui tervikule.

Eesti finantsaruandluse standard versus Eesti hea raamatupidamistava

Sel auditeerimishooajal oli majandusaruannetes kõige sagedasem tähelepanek mõiste „Eesti hea raamatupidamistavaˮ asendamata jätmine mõistega „Eesti finantsaruandluse standardˮ.

Muudatuse kehtestanud rahandusministri määrus võeti vastu vahetult enne aasta lõppu – 22. detsembril 2017 – ja kuna see rakendus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017, avaldas kõnealune muudatus otsest mõju juba 2017. aasta majandusaasta aru

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes