08.12.2017 Reede

Sesteri hinnangul väheneb vedelkütuse seadusega maksupettuste arv

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul parandatakse vedelkütuse seaduse muudatusega elektroonilist asjaajamist maksu- ja tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel, mis omakorda vähendab maksupettuste arvu.
Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul parandatakse vedelkütuse seaduse muudatusega elektroonilist asjaajamist maksu- ja tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel, mis omakorda vähendab maksupettuste arvu. Postimees
Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul parandatakse vedelkütuse seaduse muudatusega elektroonilist asjaajamist maksu- ja tolliameti (MTA), kütuse müüjate ning laopidajate vahel, mis omakorda vähendab maksupettuste arvu.

"[Muudatuste käigus] väheneb kütusemüüjate ja laopidajate halduskoormus. Elektrooniline saateleht aitab ka maksupettusi vähendada, mis omakorda tähendab, et maksulaekumised suurenevad," ütles Sester pressiteate vahendusel, peale majanduskomisjoni istungit, kus eelnõud arutati. "Maksude maksmata jätmisest ei tohi kellelegi tekkida konkurentsieelist."

Istungil märgiti, et MTA hinnangul tegutseb kütusesektoris ligi 86 riskiga isikut ja maksupettuste ulatus vedelkütuse turul on hinnanguliselt 50–60 miljonit eurot aastas. Pettused on seotud nii käibemaksu kui ka kütuseaktsiisi tasumisest hoidumisega.

Eelnõuga luuakse õiguslik alus kütuse käitlemise süsteemi (KKS) asutamiseks. Istungil toodi välja, et see võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda. Nii tagatakse ülevaade kütuse liikumisest erinevate kütuse ostu-müügiahelate kaudu ja kütuse müüjatel pole enam vaja MTA-le vedelkütuse aruannet esitada.

Ühtlasi oli kõne all, et luuakse ka õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu (LAAK) asutamiseks. Andmekogu eesmärk on muuta kütuse laotoimingute andmed MTA-le reaalajas kättesaadavaks. See võimaldab ametil teha operatiivsemat ja tõhusamat järelevalvet kauba liikumise üle nii üksikus laos kui ka ladudeüleselt.

Eelnõuga sätestatakse piirang, mille kohaselt võib üldjuhul kütust müüa koguses, mis on tagatisega kaetud. See välistab olukorra, kus kütuse müüja saaks riigile piiramatult käibemaksukahju tekitada. Kütuse müüjale jääb õigus taotleda esitatud tagatise vähendamist kuni 90 protsenti tagatise summast, kui ta on kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt pool aastat ning tal ega tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmel pole maksuvõlga.

Möödunud aasta detsembri seisuga oli kütusesektoris registreeritud kokku 131 kütusemüüjat, mille eelmisel aastal deklareeritud käibemaksukohustus oli 166 miljonit eurot.

Istungil osalesid rahandusminister Toomas Tõniste, MTA juriidilise osakonna peajurist Tanel Ruusmaa, maksuauditi üksuse juht Erje Mettas ja maksuauditi üksuse juhtiv maksuaudiitor Riina Šamatauskas.

Komisjon otsustas saata vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 12. detsembril.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes