TRK 1140x140 ee gif
14.02.2019 Neljapäev

Riknenud kaup kantakse kuludesse

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor.
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor.

Kauba rikkumise, riknemise, loomuliku kao, puudujäägi ja varguse raamatupidamislikul kajastamisel on lihtne ja üldine põhimõte – kui kaupa ei ole, ei saa seda varana kajastada ja see tuleb kanda kuludesse.

Täpsem kajastamine sõltub eelkõige sellest, kas ettevõte kasutab varude arvestuses pidevat või perioodilist arvestust.

Pideva arvestuse puhul peetakse arvestust nii kaupade sissetuleku kui ka väljamineku üle. Perioodilise arvestuse puhul peetakse arvestust ainult sissetuleku üle, kauba jääk perioodi lõpus tehakse kindlaks inventuuriga ja vahe kajastatakse kuluna.

Kuna pideva arvestuse puhul kajastatakse ka kõiki väljaminekuid, tuleks kajastada ka kõiki riknemisi ja mahakandmisi, mida on võimalik tuvastada. Vargusi, puudujääke ja loomulikku kadu muidugi iga päev registreerida ei saa, need tehakse kindlaks inventuuriga. See, kas riknemisi, puudujääke ja loomulikku kadu kajastatakse raamatupidamises eraldi kulukontodel

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes