29.01.2019 Teisipäev

Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 03.04.2018, 12) § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel:

 • kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
 • kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teineVKS § 51lõikes 2sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
 • kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
 • kütuse omatarve;
 • kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
 • kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
 • tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
 • kütuse jääkide arvele võtmine.
VKS § 7 lg 1 kohaselt tuleb kütuse müüjal esitada KKSi aruanne tanklast müüdud kütuste kohta iga kalendrikuu 1. kuupäeval (eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni) ja 16. kuupäeval (tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani). Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

Registreeritud kaubasaaja

Juhul kui registreeritud kaubasaaja toob kütust (mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, KN 2711 19 00) e-saatelehega teisest liikmesriigist ning kütus liigub otse registreeritud kaubasaaja tegevuskohta, siis tuleb kütuse soetus sisestada KKSi „Muu soetuse" kandena.

Kui kütus liigub aktsiisilattu, siis selle kohta kannet KKSi tegema ei pea. Vajalikud andmed sisestab aktsiisilaopidaja SADHES-andmekogusse.

KKSi sisenemine hakkab toimuma Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje https://www.emta.ee/ kaudu, kus tuleb valida e-maksuamet/e-toll– KKS. Andmeid saab sisestada KKSi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.
 
Laadi alla:

KKSi testimine koolituskeskkonnas

KKS koolituskeskkond (https://koolitus.emta.ee/) on kasutajatele testimiseks avatud ja kõik kütuse müüjad on oodatud seda testima.

Ligipääs toimib isikustatult ja selle saamiseks saatke palun vastav info (testija isikukood ja nimi ning äriühingu andmed (registrikood, nimi)) e-posti aadressileSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Koolituskeskkonda sisenemise autentimisvahenditena saab kasutada ID-kaarti või mobiil-IDd. Mitteresidendil on võimalik ennast KKSi koolituskeskkonnas autentida ainult e-residendi digi-ID kaudu.

Testimisel on abiks allolev juhendmaterjal.

Laadi alla:

Testimisega seotud küsimuste korral saatke palun kiri e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helistage telefonil 676 1111.

KKSi X-tee teenused

Teenuste nimetused

X-tee teenusSelgitus
FuelEntry Kütuse jäägi korrigeerimise kanne (YJ – Ülejääk, MK – Mahakandmine, OT – Omatarve)
FuelShipmentOrder Planeeritava veo edastus
FuelReceipt Kütuse vastuvõtu kinnitus
FuelStorageServiceEntry Hoiuteenuse asukoha kanne ja müük lao asukohas
FuelEntryStatus Kande staatuse päring
FuelShipmentStatus Veo staatuse päring
ChangeShipment Veo muutmine (vanade kannete tühistamine ja uute lisamine)
ShipmentDetails Veo detailandmete päring
EntryDetails Kande detailandmete päring
AnnulShipment Veo annulleerimine
AnnulEntry Kande annulleerimine
CancelEntry Kande tühistamine
PetrolStationReport Tankla aruanne
PetrolStationReportStatus Tankla aruande staatuse päring
POBOX Väljundsõnumite postkast (kelle postkasti pannaksepush-sõnumid)

Tehniline teave

KKS klassifikaatorid v1.1  06.11.2018
KKS ärivead v1.3 22.01.2019
KKS X-tee teenuste kirjeldus v1.3 22.01.2019
KKS kande CSV failiformaadid v1.0 28.09.2018
KKS X-tee liides v1.4 10.01.2019
KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.0 28.09.2018
Kütuse kannete teenused v1.1 06.11.2018
Kütuse vastuvõtuteate teenused v1.1 06.11.2018
Näidissõnumid v1.4 22.01.2019
KKS kande XML-näidisfailid 13.11.2018
Planeeritud vedude teenused v1.2 27.12.2018
Tanklast müügi koondkannete teenused v1.0 28.09.2018
Teenustes kasutatavad andmestruktuurid v1.2 27.12.2018
KKS tegevuskohtade koodid (alus: MTR andmed) 11.12.2018
KKS WSDL-fail 10.01.2019
CSV näidisfailid 28.01.2019

Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) kasutusele võtmisel alates 1. veebruarist 2019 toimuvad muudatused andmekogudes SADHES ja Complex

Tabel 1. KKSi edastatavad kaubakoodid, ETT lisakoodid või aktsiisikauba liigid

KaubakoodAktsiisikauba nimetusETT lisakood ComplexisAktsiisikauba liik SADHESes
27101241 bensiin OA < 95   K01
27101245 bensiin 95 ≤ OA < 98   K02
27101249 bensiin OA ≥ 98   K03
27101921 petrooleum   K05
27101925 petrooleum   K05
27101231 lennukibensiin   K10
27101270 lennukibensiin   K10
27101929 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27101943 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27102011 diislikütus, eriotstarbeline diislikütus Q001, Q002 K07, K08
27101947 kerge kütteõli Q005 K11
27102017 kerge kütteõli Q005 K11
27101962 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27101964 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27102031 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27102035 raske kütteõli, põlevkivikütteõli Q006, Q007, Q008, Q009 K12, K14, K23, K24
27111900 mootorivedelgaas (LPG) Q011 K26

SADHESe muudatused

Alates 1. veebruarist 2019:
 • tuleb kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubavatel aktsiisilaopidajatel ning SAAD2-ga kauba Eestisse tootjatel sisestada andmekogusse SADHES saatelehtedele profiilidega T2, T5, T6 ja SAAD2 täiendavate andmetena:
  • kauba omaniku andmed (registrikood, nimi);
  • tunnus, kas kauba omanik on kauba saaja;
  • kogus naturaalsetes liitrites;
  • kaupade vedaja registrikood või isikukood ja riik;
  • veovahendi juhi nimi; juhi isikukood või sünnikuupäev ja päritoluriik, veovahendi ADR-tunnistuse kood (andmete esitamine toimub juhul, kui andmeväljas „16A" valitakse veovahendi liigiks sõiduk, haagis või veduk);
 • ADS ID – ADS adr_id;
 • lisandub uus lisadokumendi liik: „VOL – volitus";
 • menüüst on eemaldatud „Impordi JVIS taotlus";
 • eelneva dokumendi klassifikaatorist on eemaldatud „JVIS taotlus".
Kütuse tarbimisse lubamisel (profiilid T2, T5 ja T6) rakendub kauba saaja osas kütuse müügiloa kontroll süsteemis MTR.

Complexi muudatused

Alates 1. veebruarist 2019 tuleb andmekogus Complex kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril sisestada tollideklaratsioonile kogus naturaalsetes liitrites (kood 909), ümardatud kolme komakohani.

Kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril (40) rakendub kauba saaja osas kütuse impordiloa kontroll süsteemis MTR.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!