26.04.2016 Teisipäev

Kus on kõige parem saada dividende?

 Iveta Rutkovskaja ja Vadim Donchevski, Donoway Assurance partnerid
Iveta Rutkovskaja ja Vadim Donchevski, Donoway Assurance partnerid Donoway Eesti

Viimase aasta jooksul on väga palju arutletud selle üle, millises riigis on kõige (eba)sõbralikum maksupoliitika ettevõtjate suhtes – kas Eestis või Lätis.

Regulaarselt ilmuvad meedias uudised, mis kõigutavad äriringkondi ning kõige kõrgemal tasemel arutatakse, millist mõju võib avaldada sadade ettevõttete planeeritav põgenemine ühest riigist teise, sest oma riigi maksuseadused ei soodusta töötajate palkamist, investeerimist vms.

Tegelikult ei ole maksuseadused ühes või teises riigis head ega halvad, pigem on iga riigi maksusüsteemil omad eelised ning puudused, sõltuvalt konkreetse ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast, omanike struktuurist ning tegevuse ulatusest.
Analüüsime maksukoormust ühe konkreetse olukorra näitel, kui otsustatakse ettevõte asutada väljaspool Euroopa Liitu ning üheks määravaks asjaoluks on soodsad kasumi jaotamise tingimused.

Näiteks on võetud Venemaa, sest Eesti ja Venemaa vahel puudub siiani topeltmaksustamise vältimise leping, mis võimaldab mitteresidentidel saada tulu madalamate maksumääradega. Lätil seevastu on selline leping olemas, mis peaks andma Läti ettevõtjatele teatud eelised.

Pildi erinevatest ettevõtte struktuuri variantidest ning kasumi/dividendide liikumise ja maksumääradega leiate aadressilt: http://donoway.eu/et/dividendite-maksustamine-eestis-ja-latis

Järeldused, mida saab skeemi alusel teha:

  •   juhul kui Venemaal makstavate dividendide saaja on füüsiline isik Eestis (resident), siis pärast maksude mahaarvamist saab ta kätte 68% Venemaa ettevõtte teenitud kasumist;
  •   juhul kui dividendid makstakse läbi Läti holdingufirma, siis saab ta kätte pärast maksude mahaarvamist 61,2% või 76,5% Venemaa ettevõtte teenitud tuludest, sõltuvalt sellest, kas Vene ettevõte maksab Läti ettevõttele teenuste osutamise eest või maksab välja dividendid;  
  •   kui Eesti resident saab dividende läbi Eesti holdingufirma, siis pärast kõikide maksude mahaarvamist saab ta kätte 68% või 80% brutokasumist, sõltuvalt sellest, kas tegu on teenuse osutamise eest makstava tasu või dividendidega.

Selgub, et Eestis on siiski maksukoormus väiksem, sest Lätis on dividendide tulumaks füüsilistele isikutele 10%, mida Eestis ei ole.

On veel üks võimalus, kui Eesti holdingufirma omab ettevõtet Lätis ja see tegutseb omakorda ka Venemaal ning saab sealt tulu. Selline grupi struktuur võib osutuda kõige ratsionaalsemaks, sest siis tuleb tasuda ainult 15% ettevõtte tulumaksu Lätis ning dividendide väljamaksmine Eesti residendile on Eestis maksuvaba.

Seoses värskete muudatustega Euroopa Liidu direktiivides ning Eesti tulumaksuseaduses, mis hakkavad kehtima alates 1. novembrist 2016 väljamakstavatele dividendidele, tuleb ettevõtte grupi struktuuri planeerimisel ja funktsioonide jaotamisel väga põhjalikult jälgida, et ei tekiks struktuuriüksusi, mille loomise ainus eesmärk on maksude vältimine võimalike dividendide väljamaksmisel.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes