26.02.2015 Neljapäev

Ettevõtte aastaaruande esitamine

Helen Aariste, raamatupidaja-konsultant
Helen Aariste, raamatupidaja-konsultant BDO Eesti

Kui ettevõtte tegevus oli 2014. aastal peatatud, kas aastaaruande peab ikka esitama?

Äriühing ei saa peatada tegevust, seda saab teha ainult FIE (nt tegevuse hooajalisuse korral), teavitades sellest äriregistri pidajat. Kui äriühingu majandustegevus on täiesti soikunud ilma jätkamise perspektiivita, on otstarbekas äriühing lõpetada likvideerimise teel.

Seega vaatamata majandusliku aktiivsuse – tulude ja kulude ajutisele puudumisele ei saa äriühingu tegevust lugeda peatatuks ning lõpetada seaduses sätestatud kohustuste, sh majandusaasta aruannete esitamist.

Tulenevalt Raamatupidamise seaduse §- st 14 on raamatupidamiskohustuslane kohustatud koostama lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandes ning tegevusaruandest. Kuna antud seaduses erisusi ei anna, tuleb teha seda kõigil raamatupidamiskohustuslastel.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes