01.02.2019 Reede

Veebruarist rakendus uus kütuse müügi kord

Alates tänasest ehk 1. veebruarist avas maksu- ja tolliamet (MTA) kasutajatele e-maksuametis kütuse käitlemise andmekogu ning seejuures muutus kütuse hoiustajatele kohustuslikuks laoarvestuse ja –aruandluse kasutamine.

Alates veebruarist on kütuse müügil ja ladustamisel uued nõuded.
Alates veebruarist on kütuse müügil ja ladustamisel uued nõuded. Foto: Pixabay

Uued infosüsteemid tagavad reaalajas järelevalve kütusesektoris ning muudavad aruandluse täielikult elektroonseks, teatas MTA.

Ameti maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Erje Mettase sõnul aitavad veebruarist kõikidele kütusekäitlejatele kohustuslikuks muutuvad andmebaasid tagada, et tanklatesse jõuab nõutele vastav kütus, millelt on tasutud ettenähtud maksud. "Kuigi kütusesektoris tekitatud maksukahjud ja sellega kaasnenud ebavõrdne konkurents on näidanud viimastel aastatel paranemise märke, siis ulatuvad kütusega seotud maksukahjud endiselt 53 miljoni euroni," rääkis ta.

Kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) hakkavad kütusemüügi tegevusluba omavad ettevõtted sisestama tarbimisse lubatud kütuse käitlemise andmeid. Kui varasemalt tuli tarbimisse lubatud kütuse veol või võõrandamisel vormistada paberil saatedokument, siis alates 1. veebruarist tuleb esitada käitlemise kanded KKS-i elektroonselt. Andmeid on võimalik esitada otse e-maksuameti/e-tolli keskkonda kui ka X-tee kaudu.

"KKS-i kasutuselevõtmisega peavad arvestama ka kütust transportivad veofirmad. Kuna seniseid pabersaatedokumente asendavad veebruarist KKS-i sisestatud andmed, siis peab vedaja enne veo alustamist veenduma KKS-ist, et sinna on veoks nõutav kanne sisestatud," märkis Mettas.

Lisaks KKS-ile muutub veebruarist kohustuslikuks ka kütuse ladustamise või töötlemisega seoses arvestuse pidamine laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK). Sarnaselt kütuse käitlemise andmebaasile võimaldab LAAK teha operatiivset ja tõhusat järelevalvet kütusega tehtavate toimingute üle ja ladude üleselt. Samuti ühtlustab see laoarvestuse pidamise reegleid.

"Kütusemahutite omanikel tasub ka tähele panna, et nende kütusemahutid oleksid registreeritud tehnilise järelevalve infosüsteemis. Uute kütuse järelevalvega seotud andmebaaside kasutuselevõtmisel tohib kütust ladustada vaid mahutites, mis on registreeritud. Samuti jälgida, et kütuse näitajate kohta on vastavusdokumendid esitatud e-maksuametis/e-tollis," lisas Mettas.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes