TRK 1140x140 ee gif
08.11.2017 Kolmapäev

Tööandjate hinnang valitsuse tegevusele kolmandas kvartalis tõusis

Tööandjate Keskliidu hinnangus Eesti majandusele tõusis kolmandas kvartalis hinnang valitsuse tegevusele, jätkuvalt on majandusarengu suurimaks takistuseks tööjõupuudus ning suuremaks probleemiks vähene innovatsioon ja rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus.

Ettevõtjate hinnangul jääb heast hinnangust veidi puudu, kuna ei olda rahul valitsuse tegevusega. Samas tõusis hinnang varasema kvartaliga võrreldes, teatas liit. Majandusspidomeeter hindab majanduse käekäiku "kiirusega" 82 kilomeetrit tunnis. Tänavu teises kvartalis oli hinnanguks 79 kilomeetrit tunnis.

Jätkuvalt peavad tööandjad majandusarengu suurimaks takistuseks tööjõupuudust. Kõigis sektorites kavatsetakse töötajaid pigem juurde värvata. "Tööjõuprobleem pole ainult hetkeprobleem, vaid suurim pikaajaline problem, mis hakkab meid mõjutama õige pea ka eelarveliselt. Ei maksa lasta ennast uinutada majanduse suhteliselt heast hetkeseisust. Meie praegusel heaolu kasvul on pidur peal, me justkui vajutataks pidurit ja gaasi korraga. Tööjõupuudus on üks suurematest piduritest, millega tuleb tegelda nüüd ja kohe," ütles Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Teiseks suuremaks probleemiks peavad tööandjad vähest innovatsiooni ja rahvusvahelise konkurentsivõime vähesust. Pisut on vähenenud nende ettevõtete osakaal, kes näevad järgmisel aastal ette teadus- ja arendustegevuste investeeringute vähendamist. Kasvanud on nende ettevõtete osakaal, kes planeerivad investeeringuid senisel tasemel.

Suur osa Eesti majanduse edust sõltub välisnõudlusest, kuid see nõudlus sõltub ka meie eksportiva tööstuse konkurentsivõimest ja hinnaeelisest, mida on pärssinud kiire palgakasv. Kui palgakasvuga ei kaasne tootlikkuse kasvu, ei ole majanduskasv jätkusuutlik. Välisinvesteeringute puhul on oluline suurema kindlustunde ja usalduse tekitamine, milles on suur osa valitsusel.

"Kolmas kvartal möödus kaubandussektori poolt vaadates rahulikult - meile ei asutud kehtestama ühtegi uut maksu ega tulnud ka muid üllatusi. Ootame sarnaselt enamiku sektoritega valitsuselt samme, mis aitaksid leevendada töökäte põuda - näiteks välistööjõu ja osaajaga töötajate palkamise lihtsustamise näol," ütles Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.

Tööandjate majandusspidomeetriga mõõdab Eesti Tööandjate Keskliit ettevõtjate hinnangut majanduse olukorrale ja rahulolu valitsuse tegevusega ettevõtluskeskkonna parandamiseks. Tööandjate majandusspidomeeter põhineb ligi tuhande ettevõtja vastustel. Küsitluse viib läbi Eesti Konjunktuuriinstituut.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes