gif Company 930x140 ee

 

26.03.2018 Esmaspäev

Tagatisfond: Versobanki tagatud hoiuste tasumiseks on vahendid olemas

Tagatisfondi juhi Riin Heinaste sõnul on tagatisfondis vahendeid 231 miljonit eurot ja kuivõrd hinnanguliselt on tagatud hoiuseid Versobankis vähem kui 100 miljoni euro ulatuses, on tagatisfondis tagatud hoiuste hüvitamiseks vahendid olemas.

Nii Eesti residentide kui ka mitteresidentide hoiused on Versobanki puhul, nagu kõigi teiste pankade puhul, tagatud 100 000 euro ulatuses, lisas Heinaste 26. märtsil Versobanki tegevusloa kehtetuks tunnistamise pressikonverentsil. Samas tagatisfondi hüvitusprotsess algab panga likvideerimismenetlusest, mille käigus panga likvideeriad annavad tagatisfondile nimekirja panga hoiustajatest, mis on hüvitiste maksmise aluseks, rääkis Heinaste.

Likvideerijad ei ole täna veel määratud ja need nimetab kohus finantsinspektsiooni avaldusest kolme tööpäeva jooksul, seega hiljemalt neljapäevaks peaks panga likvideerijate kohta olema informatsioon olemas, lisas ta. Kui panga likvideerijad on määratud, võtavad nad hoiustajaga ise ühendust ja pakuvad hoiustajale erinevaid viise oma raha tagasi saamiseks, märkis Heinaste. Swedbank ja SEB on valmis hakkama hüvitisi välja maksma alates 5. aprillist.

Tagatisfond plaanib hüvitised välja maksta 17 päeva jooksul, rääkis Heinaste, lisades, et see sõltub sellest, kui kiiresti suhtleb hoiustaja likvideerijaga ja õigus hüvitusmakseks on kolm aastat.

Tagatisfondi seaduse kohaselt hüvitatakse tagatisfondi kaudu hoiused koos kogunenud intressiga kuni 100 000 euro suuruses summas. Ülejäänu osas on hoiustajatel võimalik oma nõuded saada rahuldatud likvideerimismenetluse käigus koos teiste võlausaldajate nõuetega.

Tagatisfondi nõukogu koosolek Versobank AS-i hoiuste hüvitamise tingimuste kohta toimub 27. märtsi hommikul.

Hoiuste tagamise skeemid säästavad hoiustajaid osalemisest pikale venivates maksevõimetusmenetlustes, kus tehtavad väljamaksed katavad tavaliselt ainult väikese osa algsest hoiusest.

Euroopa Keskpank (ECB) tunnistas Eesti finantsinspektsiooni (FI) ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamisele järgneb Versobank AS-i sundlõpetamine vastavalt Harju maakohtu kohtumäärusele. Kohus määrab likvideerijad, kes vastavalt seadusele võtavad üle panga juhtimise, fikseerivad selle vara, võtavad ühendust panga klientidega ning asuvad rahuldama võlausaldajate õigustatud nõudeid.

Versobank AS on 1999. aastal asutatud Eestis ja rahvusvahelistel finantsturgudel tegutsev krediidiasutus. Panga varade maht kasvas 2017. aastal esialgsete ja auditeerimata andmetel 294 miljoni euroni ja puhaskasum ulatus 300 000 euroni.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes