860x100 kriisi paasterongad
27.03.2018 Teisipäev

Tagatisfond hüvitab Versobanki hoiused 100 000 euro ulatuses

Tagatisfondi nõukogu otsustas hüvitada Versobank AS-i klientide hoiused kuni 100 000 euro väärtuses.

Versobank AS-i likvideerimise tõrgeteta toimimiseks hüvitab tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase kuue kuu jooksul müünud oma eluaseme, teatas tagatisfond.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobank AS-i likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank AS-i ja AS-i SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas.

Versobank AS-i likvideerija määrab Harju maakohus, misjärel võtavad likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid avaldatakse hiljemalt 29. märtsil, kui kohus on likvideerija selleks ajaks määranud.

Versobank AS-i hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil. Pärast seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja käest info tema alternatiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale hüvitis üle kolme tööpäeva jooksul. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei ole õnnestunud kontakti saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021.

Hoiused, mis ületavad 100 000 eurot, käsitletakse Versobank AS-i likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi.

Tagatisfond on 2002. aasta juulis loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on Eestis tegevusloa alusel tegutsevate krediidi- ja investeerimisasutuste klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning samuti pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral ning pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtjate vahendite kaitse.

Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate ja kindlustusseltside osamaksed, moodustavad veebruari lõpu seisuga 231 miljonit eurot. Tagatisfondi juhataja on Riin Heinaste.


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes