24.10.2017 Teisipäev

Swedbanki 2017. aasta III kvartali finantstulemused

Swedbank Eesti 2017. aasta üheksa kuu kasum ulatus 125,1 miljoni euroni, mida on 4 protsenti vähem kui 2016. aasta samal perioodil. Kõige enam mõjutas kasumit kõrgem tulumaksukulu, mille põhjuseks oli muudetud dividendipoliitika. Maksude eelne kasum kasvas 6 protsenti võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

„Oleme otsustanud maksta alates 2017. aasta algusest dividendina välja kogu Eestis teenitud kasumi. See tähendab, et ka tulumaksu tasume kogu teenitud kasumi pealt, siis kui see teenitakse. Oleme kogunud korraliku kapitalipuhvri ja meil ei ole enam vaja täiendavat kapitali koguda. Arvestades muutusi Eesti maksusüsteemis, on see muudatus mõistlik,“ ütles Swedbank Eesti juht Robert Kitt. „Siiani on Swedbank maksnud dividendideks 60% teenitud kasumist, ülejäänu on kogunenud reservi.“ Kitt lausus ka, et Eesti majanduse stabiilne kasv toetab jätkuvalt laenuportfellide kasvu nii ettevõtete kui ka eraisikute puhul.

„2017. aasta kolmandas kvartalis toimus ka uue mugava autentimisvahendi Smart-ID läbimurre. Kasutajate arv jõudis septembris 61 000-ni. Seda toetab uus võimalus avada klientidele Smart-ID kontosid ka meie kontorites. Kliendid saavad Smart-ID-d kasutada enda tuvastamiseks nii meie digitaalsetes kanalites kui ka nõustamiskeskuses. Smart-ID võimaldab klientidel kasutada meie teenuseid mugavalt oma mobiiltelefoni abiga,“ ütles Kitt. “Rõõm on ka sellest, et nüüdseks on oma pensionivara kasvatamise Swedbanki kätesse usaldanud juba enam kui 300 000 inimest, kes koguvad meie teise samba fondidesse.“

Laenud ja deposiidid

Laenumahud kasvasid aastaga 4 protsenti. Kõige rohkem kasvasid kodulaenud, tarbimislaenud ja liisingu portfell.

Ka hoiuste mahud kasvasid 4 protsendi võrra. Suurt kasvu näitasid kodumajapidamiste hoiused, samas kui ettevõtete hoiused kahanesid.

Krediidikvaliteet

Krediidikvaliteet püsis tugevana. Laenukahjumite reserv vähenes 1,6 miljoni euro võrra. Mullu samal perioodil tegi Swedbank 3,3 miljoni euro ulatuses laenukahjumite eraldisi.

Tulud ja kulud

Puhas intressitulu vähenes 1 protsendi võrra. Kahanemise põhjuseks on peamiselt madalamad turuintressid, samas toetasid tulemust kasvavad laenumahud.

Puhas teenustasutulu kasvas 3 protsenti, kuna varahaldusest ja maksete vahendamisest saadi suuremat tulu.

Kogukulud kasvasid 1 protsendi võrra. Peamiseks mõjutajaks olid kasvanud personalikulud. Haldus- ja amortisatsioonikulud vähenesid.

Ettevõtte areng

Swedbank otsustas muuta dividendipoliitikat Eestis ja suurendas dividendi väljamakse määra 60 protsendilt 100 protsendini jooksva aasta maksueelsest kasumist. Muudatus mõjutab kasumit, mis on teenitud alates 2017. aasta jaanuarist.

Otsuse taga on Eesti maksuseaduse muudatused, mis puudutavad tulu ja dividendide maksustamist. Uute maksureeglitega väheneb ettevõtte regulaarsete dividendide tulumaksumäär 20 protsendilt 14 protsendile. Ülejäänud summalt arvestatakse tulumaksu 20 protsenti. 14-protsendiline maksumäär viiakse sisse kolmeaastase perioodi jooksul perioodil 2018-2020. Erinevalt teistest ettevõtetest peavad pangad hakkama maksma 14 protsendilist avansilist tulumaksu jooksva aasta kasumilt, sõltumata sellest, kas see makstakse dividendidena välja või mitte. Seda on dividendide väljamaksmisel võimalik tasaarveldada.

Mobiilipanga aktiivsete kasutajate arv on aasta jooksul peaaegu kahekordistunud. Selleks, et parandada klientide kasutuskogemust panga digikanalites, lõime mobiilipanka uued teavitused e-arvete ja laenumaksete kohta. Ka äriklientidele arendatakse uusi digitaalseid lahendusi. Testime uut e-raamatupidamise lahendust, mida arendati koos majavälise partneriga. See tuuakse turule neljandas kvartalis.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes