19.03.2018 Esmaspäev

SEB uuring: Raplamaa ettevõtjad on kõige optimistlikumad

SEB iga-aastase ettevõtlusbaromeetri (Baltic Business Outlook) kohaselt prognoosib alanud aastaks olulist (15% ja enam) käibekasvu 13% väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE-dest). Aastatagusega võrreldes on ettevõtjate ootused küll pisut kasvanud, kuid optimism ei küündi veel aastate 2014–2015 tasemele. Erandiks on siinkohal Raplamaa ettevõtjad, kellest pea neljandik ennustab alanud aastaks olulist käibekasvu, Harjumaa ettevõtetest ootab märkimisväärset käibekasvu 15% küsitlusele vastanutest.

Käibekasvu osas ootused suured, investeerimisplaanid tagasihoidlikud

Kuigi ootused käibemahtude kasvu osas on suured, pole Raplamaa ettevõtted agarad laienema uutele eksporditurgudele. Kui 32% Harjumaa ettevõtetest plaanib alanud aastal kasvatada käivet juba olemasolevatel välisturgudel ning laieneda ka uutesse riikidesse, siis Raplamaal planeerivad ekspordi kasvatamist vaid 2% VKE-dest.

Oma investeerimisplaanides on nii Harju- kui ka Raplamaa ettevõtted olnud viimastel aastatel üsna stabiilsed. Üle 30 tuhande euroseid investeeringuid planeerib 13% Harju- ja Raplamaa ettevõtetest, mis laias laastus vastab Eesti keskmisele (14%). Aktiivsemad suurinvesteeringute tegijad toimetavad Rapla- ja Harjumaal kinnisvaras, veevarustuse- ja kanalisatsioonisektoris ning põllumajandus-metsandus- ja jäätmekäitlussektoris. Märkimisväärne on see, et pea pool küsitlusele vastanud ettevõtetest ei osanud öelda, kas ja millises mahus investeeringuid nad alanud aastal teevad.

Üha enam otsivad ettevõtted võimalusi palgata uusi töötajaid. Kui 2017. aastal kavatses uut tööjõudu palgata 14% Eesti VKE-dest, siis alanud aastal 19%; Harju- ja Raplamaal koguni 21% ettevõtetest. Tööjõupuuduse tingimustes mõeldakse üha enam ka välistööjõu  peale ning maakondade lõikes on kõige rohkem välismaalasi tööl just Harjumaa ettevõtetes, kus iga kümnes ettevõte palkab töötajaid väljastpoolt Eestit.

Töötajate arvu vähendamist kavandab 5% Eesti ettevõtetest, Raplamaal kõigest 2%.

Raplamaa innovatsioonis esirinnas

Uuring näitab, et nii Harjumaa kui Raplamaa ettevõtted on üha innovaatilisemad. Tootearendust, koolitust või näiteks ärimudeli kaasajastamist planeerivad sellel aastal 70% Eesti ettevõtetest, kuid Raplamaa ja Harjumaa innovatsioonivalmiduse näitajad on sealjuures küllaltki erinevad. Nimelt on Raplamaa maakondade arvestuses lausa neljandal kohal, sest tervelt 75% ettevõtetest planeerib sellel aastal arendada oma toodet või ärimudelit. Samas Harjumaa VKE-d on pisut konservatiivsemad ning innovatsiooni planeerib 68% küsitlusele vastanutest.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes