Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

21.07.2017 Reede

SEB pakub uudset investeerimisvõimalust

SEB pakub uudset investeerimisvõimalust
SEB pakub uudset investeerimisvõimalust pixabay.com
SEB pakub uudset investeerimisvõimalust: investeering fondi ja tähtajaline hoius kõrgema intressiga.

Perioodil 3. juuli - 30. september 2017 aastal pakub SEB Pank klientidele võimalust kasutada investeerimislahendust, milles sisaldub investeering fondi ja kõrgema intressiga tähtajaline hoius. Uudset lahendust pakume kliendile vaid siis, kui see osutub talle sobivaks nõustamise käigus.

SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen: „Tihti soovivad kliendid oma vaba raha pikemaks või lühemaks perioodiks investeerida, aga sageli puudub neil info õigete investeerimisotsuste tegemiseks. Sellisel juhul kutsume kliente nõustamisele, kas siis kontorisse või videokohtumisele. Erakliendihalduriga koos vaadatakse üle kliendi tänane majanduslik olukord, seatakse investeerimiseesmärgid tulevikuks ja selgitatakse välja kliendi riskitaluvus. SEB uus lahendus on huvitavaks võimaluseks nii neile klientidele, kes täna peamiselt säästavad, kuid kes kaaluvad investeerimise alustamist, kui ka neile, kes täna juba investeerivad, aga kes selle kõrval soovivad raha ka hoiustada.“

Uut investeerimislahendust on kliendil võimalik kasutada, kui nõustamise käigus osutub sobivaks fondiinvesteering mõnda järgmistest fondidest ja klient teeb investeeringu isiklikus soovituses toodud summa ulatuses.

  • SEB Strategy Balanced;
  • SEB Strategy Opportunity;
  • SEB Strategy Growth;
  • SEB High Yield Fund; või
  • SEB Global Ch/R Fund.

Investeerimislahenduses sisaldub fondiinvesteering sobivasse fondi soovituses toodud summa ulatuses ja kõrgema intressiga tähtajaline hoius fondisoovituse järgi omandatud fondiosakute summa ulatuses. Tähtajalise hoiuse saab sõlmida kolmeks kuuks (90 päevaks) intressiga 3,5% aasta baasil.

Fondiosakute omandamisel ja tähtajalise hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad toodete tavapärased tingimused, mis on avaldatud SEB kodulehel.

OLULINE TEAVE

Tähtajalise hoiuse intress on toodud aasta baasil. Näiteks hoiustades 1000 eurot 3 kuuks aastase intressimääraga 3,5%, teenite 3 kuu (90 päeva) möödudes 8,75 eurot.

Siin esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või investeerimise kõrvalteenusena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitab SEB Pank põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti kaaluda investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitab pank küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

Täpsem teave iga fondi tegevuse kohta, seal hulgas fondi tingimused, avaliku pakkumise prospekt, põhiteave või lihtsustatud prospekt, finantsaruanded ja muu oluline teave on kättesaadavad AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/fondid. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda eelnimetatud veebilehel fondi kohta avaldatud teabe ja dokumentidega.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes