gif Company 930x140 ee

 

11.12.2017 Esmaspäev

Reitinguagentuur S&P kinnitas Eesti reitingu kõrgel tasemel

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega. Lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.

S&P reiting AA- on reitinguagentuuride kõrgeim hinnang Eestile. Riigireiting näitab agentuuri hinnangut valitsuse võimele riigi võetud võlakohustusi tulevikus täita. Eesti reitingut toetavad S&P teatel riigi tugevad institutsioonid, liikmelisus Euroopa Liidus, Eesti majanduse paindlikkus ja tugev riigi rahandus.

Stabiilne väljavaade näitab agentuuri ootusi Eesti tugeva majanduskasvu jätkumisele ja agentuur prognoosib Eestile järgmistel aastatel üksnes marginaalset eelarvedefitsiiti.

Reitingu tõstmiseks oleks aga tarvis, et inimeste sissetulekud hakkaksid lähenema eurotsooni keskmisele ning SKP kasvu ja inflatsiooni kõikumised väheneksid.

Eesti majandusareng on kiirenemas tänu investeeringute kasvule ja ehitustegevuse elavnemisele, mida toetab praegune EL-i rahastamistsükkel. Peamised riskid on seotud tööjõupuudusega.

Lähiaja majanduslikud väljavaated on positiivsed, kuid pikemas perspektiivis piirab tööjõu kättesaadavust elanikkonna vähenemine. Olukord tööjõuturul võib kaasa tuua produktiivsust ületava palgakasvu.

Agentuur ootab Eestile aastatel 2017-2019 suuremat kasvu kui varem, vastavalt 4,2%, 3,7% ja 3,4% SKP-st. Eratarbimise kasv jääb mõõdukaks, põhinedes reaalpalga ja tööhõive mõõdukal kasvul. Väline nõudlus, eriti Soomest ja Venemaalt, püsib tugev.

Riigi võlakoormus jääb suhtarvuna SKP-sse eurotsooni üheks väiksemaks. Valitsus jääb ka edaspidi netolaenuandjaks, nii et reservid ületavad laenukohustusi.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes