18.09.2013 Kolmapäev

Pangaliit ei toeta väiksemate ettevõtete aruandluskohustuse vähenemist

Pangaliidu hinnangul tooks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu suvel vastu võetud uue raamatupidamise direktiivi rakendamine Eestis selle tänasel kujul kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi, nagu majanduskeskkonna läbipaistvuse vähenemine tervikuna, laenude kättesaadavuse teatav halvenemine ning laenuvõtmise kallinemine ettevõtete jaoks.

Pangaliit ei toeta väiksemate ettevõtete aruandluskohustuse vähenemist
Pangaliit ei toeta väiksemate ettevõtete aruandluskohustuse vähenemist Foto: PM

Pangaliidu ja selle liikmeteks olevate kommertspankade hinnangul ei ole direktiiviga ettevõtetelt nõutav finantsaruannete minimaalne detailsuse tase reeglina piisav laenu väljastamiseks, märgib pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm kirjas Rahandusministeeriumile.

Seetõttu peaks väike- või keskmise suurusega ettevõtted (VKE) liidu hinnangul kommertspangast laenu taotledes enamusel juhtudest nagunii esitama pangale võrreldes direktiivis kirjeldatud finantsaruannete miinimumnõuetega olulist lisainfot ning nende halduskoormus sellega olulisel määral ei muutuks.

Samas on ettevõtete laenutaotluste analüüsimisel avalikult kättesaadavate finantsaruannete roll väga tähtis ka konkreetse laenutaotleja äritegevust mõjutavate teiste äriühingute hindamisel. Kui nende äriühingute finantsiline läbipaistvus pankade jaoks direktiivi rakendamise tagajärjel väheneb, toob see endaga tõenäoliselt kaasa ka pankade suurema ettevaatlikkuse laenutaotlejate finantseerimisel ja seega tervikuna laenuvõimaluste mõningase halvenemise kõigi ettevõtete, sealhulgas VKE-de jaoks.

Ettevõtete majandusaasta aruanded mängivad olulist rolli ka kommertspankade poolt regulaarselt teostatavas makromajanduse analüüsis ja majandussektorite analüüsis. VKE-de osatähtsus kogu majanduses on Eestis üks Euroopa Liidu suurimaid. Niivõrd olulise majanduse osa kohta info kättesaadavuse ja kvaliteedi vähenemine direktiivi rakendamise tagajärjel viiks pangaliidu ja pankade hinnangul selleni, et majanduskeskkond muutuks pankade jaoks jällegi vähem läbipaistvaks ning selle tagajärjel muutuks pangad ettevõtetele, eriti just VKE-dele laenuandmisel tervikuna kindlasti veel ettevaatlikumaks.

Pangaliidu hinnangul on võimalik muuta VKE-de aruandluskohustust küll tänasega võrreldes leebemaks ka ilma ülaltoodud negatiivsete tagajärgedeta, seda eriti mikroettevõtete, kuid osaliselt ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osas.

Pangaliit aga ei toeta kindlasti VKE-de finantsaruandluskohustuse vähendamist direktiivis ette nähtud mahus, seisab kirjas.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud direktiiv 2013/34/EL puudutab finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete lihtsustamist ning auditeerimiskohustust. Selle kohaselt vabastatakse väikekontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest. Liikmesriigid võivad vabastada keskmise suurusega kontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest.

Direktiivi eesmärgiks on halduskoormuse vähendamine.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes