TRK 1140x140 ee gif
14.07.2016 Neljapäev

Muudatused juhendis „Vastutustundliku laenamise nõuded“

Krediidiandja või -vahendaja peab koguma tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks teavet muu hulgas avalikest andmekogudest ja võimalusel muudest allikatest
Krediidiandja või -vahendaja peab koguma tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks teavet muu hulgas avalikest andmekogudest ja võimalusel muudest allikatest PM

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda teatab, et Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Vastutustundliku laenamise nõuded“ kohaselt peab krediidiandja või -vahendaja koguma tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks teavet muu hulgas avalikest andmekogudest ja võimalusel muudest allikatest.

13.06.2016. a muudeti juhendis avalike andmekogude ja muude allikate määratlust järgmises sõnastuses:

„7.5. Avalikud andmekogud on ametlikud registrid ja väljaanded, nt kinnistusraamat, Ametlikud Teadaanded jms. Muud allikad on muud asjakohased infoallikad, nt kohtutäiturite poolt avalikustatud informatsioon, maksehäireregistrid, sõltumatult kinnisvarahindajalt saadud informatsioon jms.“

Juhendiga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes