29.02.2016 Esmaspäev

Ministeerium soovib metsaseadust muutes vähendada bürokraatiat

Keskkonnaministeerium asub lihtsustama metsaseadust, et muuta see metsaomaniku jaoks majandamisotsuste tegemine selgemaks ning vähendada bürokraatiat.

Metsaomaniku jaoks tahetakse metsa majandamisotsuste tegemine muuta selgemaks
Metsaomaniku jaoks tahetakse metsa majandamisotsuste tegemine muuta selgemaks Foto: PM

Kavandatavate muudatustega soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide - turberaiete ja valikraie - kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid, teatas BNS-ile ministeeriumi pressiesindaja.

"Praegu kehtivad reeglid ei aita piisavalt kaasa metsa efektiivsele uuendamisele. Näiteks on nõuded liiga jäigad aegjärkse raie ajaliste piiride osas, samuti on vaja leevendada raiejärgse täiuse piiranguid," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

Samuti on kavas lubada raiuda kuusikud vanuses, mis võimaldab metsadel siduda raieringi keskmisena aastas maksimaalne kogus süsinikku ja toota maksimaalset omanikutulu. „Minimaalne raievanus peab võimaldama majanduslikult ratsionaalseid otsuseid metsade uuendamise, kasvatamise ja kasutamise kohta. Minimaalne raievanus ei kohusta metsaomanikku raiuma, tal jääb alati õigus oma metsa kauem kasvatada,“ täpsustas Lamp.

Vääriselupaiga õiguslik sisu on plaanis muuta nii, et oleks võimalik ka nende alade kaitse, mis seni on seaduse mõiste alt välja jäänud. Selleks kaotatakse piirangud vääriselupaiga suurusele. Riigimaal tagatakse kaitse kõikidel vääriselupaiga määratlusele vastavatel aladel, eramaadel jätkub kaitse vabatahtlikkuse alusel.

Olulise muudatusena on kavas ka välistada olukord, kus metsaomandi kasutamine on seatud sõltuvusse piirinaabrite otsustest ja tegevusest. Praegu on piirinaabril võimalik takistada naaberkinnistu omanikul küpse metsa raiumist, esitades varem metsateatise. Raiet tegema ei pea, kuid teatisega on võetud ka piirneva kinnistu omanikult võimalus raie tegemiseks.

"Valdavalt on sellised probleemid juhuslikku laadi, kuid teatud juhtudel on võimalik ka pahatahtlikkus. Esitades aastast aastasse samale alale raieteatisi ilma soovita neid realiseerida, on võimalus blokeerida naabri soov oma metsaomandit kasutada," selgitas Lamp.

Keskkonnaministeerium saatis metsaseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse 29. veebruaril teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks. Alates märtsist hakkab ministeerium koostöös huvigruppidega välja töötama eelnõu teksti ning metsaseaduse muudatus on kavandatud jõustuma 2017. aasta jaanuaris.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes