Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Majandus ja äri
Organisatsioonid pöördusid Riigikogu keskkonnakomisjoni poole seoses keskkonnaministeeriumi ettepanekuga, mille kohaselt tuleb edaspidi iga eramaja, korteriühistu ja juriidilise isiku juures pakendijäätmeid koguda eraldi konteinerisse. Pakendiettevõtjad ning Korteriühistute Liit ei toeta ettepanekut. Ülevaate organisatsioonide ühispöördumisest annab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja hinnangul tekitab keskkonnaministeeriumi ettepanek õhukeste kilekottide üle arvestuse pidamiseks põhjendamatut halduskoormust.
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on jäätmeseaduse muutmisel vaja jõuda kokkuleppele mudeli rahastamises, korraldatud jäätmeveo korralduses ja pakendite taaskasutuse suurendamise osas.
Eesti Energia võib saada keskkonnaministeeriumilt rehvihakkest õli tootmiseks vanarehvide kui jäätme lakkamise määruse märtsiks, pärast mida on vaja kooskõlastust Euroopa Komisjonilt ja luba turustamiseks Euroopa Kemikaaliametilt.
Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas määruse, millega tekib nii vee-ettevõtjatele kui ka jäätmekäitlejatele võimalus toota ja müüa reoveesettest valmistatud komposti.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes