gif Company 930x140 ee

 

09.01.2020 Neljapäev

Mida kahetsevad inimesed rahaga seoses kõige rohkem?

Kõige paremini õpitakse ikka enda tehtud vigadest, kuid tihtipeale võib see minna kalliks maksma (eriti finantsotsuste puhul), mistõttu on targem õppida teiste vigadest. Sellest johtuvalt toob LHV Pank välja inimeste suurimad finantskahetsused, mis on selgunud uuringu käigus.

Uuringu viis läbi USA suur kindlustusettevõte New York Life, küsides enam kui 2000 inimeselt, milliseid tehtud otsuseid seoses oma rahaasjadega nad enim kahetsevad. Uuringust tuli välja viis murekohta:

 • pensionipõlveks mitte säästmine
 • liigne sõltuvus krediitkaardist
 • ei maksta igakuiselt tagasi krediitkaardi võlga
 • liiga palju on võetud õppelaenu
 • hädaolukordadeks pole piisavalt raha säästetud (meelerahufond)

Kuna uuring viidi läbi USA-s, kus aastane õppemaks ülikoolis võib küündida kuni 40 000 dollarini (35 700 EUR) võrreldes Eesti 2500 euro suuruse maksimaalse aastase õppelaenuga, ei puuduta antud punkt keskmist eestlast.

Ühtlasi küsiti inimestelt seda, kui palju võttis aega nendest vigadest taastumine. Kõige rohkem ehk 11 aastat võttis taastumine sellest, et ei alustatud säästmist pensionipõlveks. Samuti võttis kaua aega (9 aastat) ebapiisava suurusega meelerahufondi omamise heastamine. Ajalise kulu poolest kolmanda ja neljanda koha põhjustajaks on krediitkaart – krediitkaardile liigsest toetumisest kulus taastumiseks kaheksa aastat ning igakuiste maksete tegemata jätmisest viis aastat.

Nagu näha, ei toimu nende vigade tagasipööramine kiirelt, mistõttu oleks mõistlik võimaluse korral neid juba eos vältida. Kuid kui need on juba tehtud, siis on võimalik siiski olukorda parandada ning mida nooremas eas need läbi teha, seda parem.

Mõned soovitused, kuidas vältida finantskahetsusi:

 • koosta kuine eelarve
 • püüa elada vastavalt oma rahalistele võimalustele
 • alusta pensioniks säästmist kohe kui tekib sissetulek
 • kasuta palgatõusu säästmise/investeerimise summa kasvatamiseks, mitte laenumahtude suurendamiseks
 • loo vähemalt paari kuu kulutuste suurune meelerahufond
 • kasuta krediitkaarti hädajuhtudel, mitte iga päev

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes