860x100 kriisi paasterongad
10.05.2017 Kolmapäev

Märtsis kasvas eksport aastaga 15 protsenti ja import 12 protsenti

Kaupade eksport kasvas märtsis võrreldes eelmise aasta märtsiga 15 protsenti ning import 12 protsenti; käesoleva aasta esimeses kvartalis kasvas eksport võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 12 protsenti ja import 17 protsenti.

Märtsis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 138 miljonit eurot, kahanedes aastaga 9,8 protsenti, teatas statistikaamet.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid märtsis 16 protsendiga Eesti koguekspordist Soome, 14 protsendiga Rootsi ja Läti 8 protsendiga. Eksport kasvas enim 30 miljoni euroga Hollandisse, 28 miljoni euroga Soome ja 16 miljoni euroga USA-sse. Hollandisse ja USA-sse suurenes peamiselt mineraalsete toodete ning Soome elektrienergia ja elektriseadmete väljavedu. Eksport kahanes enim Rootsi.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mineraalseid tooteid. Enim kasvas 62 miljoni euroga mineraalsete toodete, 26 miljoni euroga puidu ja puittoodete, 20 miljoni euroga metalli ja metalltoodete ning 17 miljoni euroga põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport. Vähenes 21 miljoni euroga elektriseadmete väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas märtsis 74 protsenti kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes märtsis 17 protsenti, samas re-eksport kasvas 11 protsendi võrra. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete sealhulgas põlevkivikütteõli ja elektrienergia, puidu ja puittoodete, sealhulgas okaspuidust saematerjal ja puidugraanulid ning metalli ja metalltoodete sealhulgas metallkonstruktsioonid ja metallijäätmed väljaveo suurenemine.

2017. aasta märtsis imporditi kõige enam kaupu 14 protsendiga Eesti koguekspordist Soomest, 12 protsendiga Saksamaalt, 9 protsendiga Rootsist ja 9 protsendiga Lätist. Kõige rohkem kasvas import 29 miljoni euroga Rootsist, 25 miljoni euroga Venemaalt ja 22 miljoni euroga Saksamaalt. Enim kahanes import Ungarist.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mehaanilisi masinaid ning transpordivahendeid. Enim kasvas keemiatööstuse tooraine ja toodete sealhulgas lämmastikväetiste ja kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta märtsis langes väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 5 protsenti ja impordi mahuindeks kasvas võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 13 protsenti.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis eksporditi kaupu 3,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi 3,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli esimeses kvartalis 647 miljonit eurot, kasvades aastaga 44,4 protsenti.

2017. aasta esimese kvartali ekspordi suurt kasvu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga toetas 136 miljoni euroga mineraalsete toodete, 57 miljoni euroga puidu ja puittoodete ning 57 miljoni euroga metalli ja metalltoodete väljaveo suurenemine, mis omakorda kompenseerisid ka 68 miljoni euroga elektriseadmete suure ekspordi languse. Riikide võrdluses on enim suurenenud eksport Hollandisse, Soome, Saksamaale ja Hiina. Samas on eksport vähenenud enim Rootsi.

Esimese kvartali impordi kasvu mõjutasid oluliselt 291 miljoni euroga transpordivahendite, 92 miljoni euroga mineraalsete toodete ning 51 miljoni euroga keemiatööstuse tooraine ja toodete sisseveo suurenemine. Oluliselt vähenes 58 miljoni euroga elektriseadmete sissevedu. Riikide arvestuses kasvas esimese kvartalis import võrreldes 2016. esimese kvartaliga enim Soomest, Venemaalt ja Leedust. Import vähenes enim Ungarist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes